Digital design

Studia na kierunku Digital Design przygotowują absolwentów do samodzielnej pracy projektowej w zakresie tworzenia multimedialnego przekazu, projektowania aplikacji i utworów o charakterze użytkowym, naukowym, edukacyjnym, informacyjnym lub będących eksperymentem artystycznym.

Po ukończeniu studiów na kierunku Digital Design absolwent wykorzystuje język i narzędzia nowych mediów w aspektach: estetycznym, informacyjnym, komunikacyjnym, użytkowym i kreacyjnym. Jest zdolny do stworzenia koncepcji i wykonania działających aplikacji i utworów.

Zna tendencje rozwoju technik komputerowych i informacyjnych oraz nowych form edycji i prezentacji obrazów elektronicznych i wykorzystuje je w autorskich realizacjach. Posiada wiedzę w zakresie sztuk wizualnych, obszaru wiedzy o sztuce i kulturze, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki najnowszej i wiedzy o projektowaniu.

Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Total 2 items.

Komentarze (0)

No comments found