E-historia

Kierunek E-historia dedykowany jest kandydatom zainteresowanym odkrywaniem i pogłębianiem wiedzy historycznej.

Studia te realizowane są z wykorzystaniem form e-learningowych, dzięki czemu skierowane są zarówno do maturzystów, jak i osób pracujących chcących kontynuować zdobywanie wykształcenia.

Na kierunku E-historia proponowane są dwie specjalizacje:

  • Historia religii
  • Specjalizacja polityczno-społeczna

W programie zajęć przewidziano zagadnienia z zakresu: tworzenia stron internetowych, pisania tekstów w e-świecie, technologii informacyjnych, kartografii w e-świecie, e-genealogii, nauk historycznych w e-świecie, narzędzi internetowych do popularyzacji historii, historii alternatywnych i kłamstwa historycznego w e-świecie.

Zajęcia e-learningowe odbywają się na platformie Moodle. W zajęciach „twarzą w twarz” studenci będą brali udział w ramach 4 zjazdów w semestrze.

Absolwent kierunku E-historia ma doskonałą orientację na temat miejsca historii i nauk historycznych w przestrzeni internetowej oraz możliwości ich wykorzystania, weryfikowania i rozpowszechniania. Zna zjawiska charakterystyczne dla poszczególnych epok, formułuje i rozwiązuje problemy badawcze, zabiera kompetentnie głos w dyskusjach. Gromadzi, przetwarza, wykorzystuje i prezentuje informacje.

Gdzie i jaka praca po kierunku E-histori?

Zatrudnienie czeka w instytucjach publicznych, politycznych, samorządowych, edukacyjno-kulturowych, muzealnych. Absolwenci mogą pracować jako kierownicy placówek administracji publicznej, publicyści, blogerzy czy pracownicy wydawnictwa. Z uwagi na specyfikę kierunku znajdą zatrudnienie wszędzie tam, gdzie wiedza humanistyczna wykorzystywana jest w świecie technologii informatycznych i Internetu.


Jakie uczelnie oferują kierunek E-historia
Total 1 item.
W których miastach można studiować E-historia

Łódź

Łódź
Uczelnie: 26
Kierunki: 320
Komentarze (0)
No comments found