Etnofilologia kaszubska

Studia na kierunku etnofilologia kaszubska oferują szansę zdobycia teoretycznych i praktycznych kwalifikacji zawodowych w zakresie odpowiednich specjalizacji, dają także możliwość istotnego pogłębienia wiedzy o kulturze kaszubskiej, literaturze, języku, geografii i historii Kaszub, o teatrze, filmie, mediach, etnografii oraz najnowszych kierunkach działań mniejszościowych, ich uwarunkowaniach społecznych, kulturowych i gospodarczych.

Dokonuje się to w ramach uczestnictwa w wykładach, ćwiczeniach, warsztatach, zajęciach fakultatywnych i seminaryjnych, które oprócz wartości poznawczych dają szansę biegłego opanowania mówionej i pisanej kaszubszczyzny literackiej.

Studia na etnofilologii kaszubskiej są miejscem dialogu i swobodnej wymiany poglądów dla wszystkich tych, którzy zainteresowani są wiedzą o człowieku, jego tożsamości i kulturze. Kierunek jest atrakcyjny zarówno dla tych, którzy znają język kaszubski, jak i dla tych, którzy chcą się go dopiero nauczyć.Perspektywy pracy po etnolingwistyce kaszubskiej.

Absolwenci tego kierunku znajdą zatrudnienie w szkolnictwie (jako nauczyciele lub specjaliści w kuratoriach oświaty, w ośrodkach oceniania, egzaminowania, doskonalenia nauczycieli), w różnego rodzaju instytucjach kultury: teatrach, regionalnych ośrodkach animacji życia społecznego, wydawnictwach, bibliotekach, redakcjach czasopism. Wielu kaszubistów to dziś dziennikarze, publicyści, poeci, pisarze, animatorzy kultury.

Absolwent etnofilologii kaszubskiej posiada specjalistyczne przygotowanie teoretyczne oraz wiedzę i umiejętności niezbędne do formułowania i realizowania projektów badawczych z pogranicza pedagogiki i teorii kultury. Przygotowany jest także do dostrzegania i samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych w obszarze szeroko rozumianej działalności kulturalnej i edukacyjnej.

Jakie uczelnie oferują kierunek Etnofilologia kaszubska
Total 1 item.

Uniwersytet Gdański

80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8
+48 (58) 523 25 31, 523 25 32,
W których miastach można studiować Etnofilologia kaszubska

Gdańsk

Gdańsk
Uczelnie: 16
Kierunki: 213
Komentarze (0)
No comments found