Historia i kultura Żydów

Studia na kierunku Historia i kultura Żydów koncentrują się na dziejach i kulturze Żydów środkowoeuropejskich, szczególnie polskich.

Studia judaistyczne zajmują się Żydami, ich przeszłością i teraźniejszością. Przybliżają wiedzę na temat tego, w co wierzą Żydzi i jak ta wiara przejawia się w życiu codziennym. Pozwalają poznać fenomen powstania Państwa Izrael, analizować różne teksty, od traktatów religijnych do powieści i gazety codziennych.

Studenci zetkną się z tradycyjną żydowską kulturą ludową, jak i ze współczesnym filmem izraelskim. Przyjrzą się dawnym miasteczkom żydowskim, starym synagogom i cmentarzom, pałacom fabrykantów.

Absolwenci zdobywają kompetencje w zakresie znajomości języka jidysz i hebrajskiego.

Studia realizowane są na poziomie pierwszego i drugiego stopnia.

Dla kogo studia na kierunku Historia i kultura Żydów

Studia judaistyczne są propozycją dla osób o bardzo różnorodnych zainteresowaniach. Pasjonatów kultury żydowskiej, skomplikowanej i tragicznej historii Żydów.

Kierunek ten jest doskonałym wyborem dla kandydatów, którzy swoją pracę zawodową planują związać działalnością na rzecz upowszechniania wiedzy na temat kultury Żydów, pielęgnowania ich historii.

Program kształcenia studentów na kierunku Historia i kultura Żydów

Program studiów na kierunku Historia i kultura Żydów obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • zajęcia wstępne
 • dzieje Żydów w kolejnych epokach
 • języki żydowskie
 • literatura żydowska
 • praktyki terenowe.

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • wprowadzenie do studiów żydowskich
 • wprowadzenie do judaizmu
 • język hebrajski
 • Biblia: teksty i ich historia
 • Hebrajczycy, Judejczycy, Żydzi
 • etniczność i religie
 • Żydzi w okresie średniowiecza i nowożytności
 • Żydzi pod zaborami
 • Żydzi w czasie I wojny światowej
 • zagłada
 • państwo Izrael
 • Diaspora po II wojnie światowej.

Studenci dwukrotnie uczestniczą w objazdach naukowych – wyprawach terenowych mających na celu poznanie zabytków materialnych związanych z historią i kulturą Żydów.

Praktyki w trakcie studiów odbywają się w instytucjach, których działania związane są z tematyką żydowską, np. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Żydowski Instytut Historyczny, Centrum Kultury Jidysz czy Muzeum Warszawy (szczególnie oddziały: Korczakianum oraz Muzeum Warszawskiej Pragi).

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Historia i kultura Żydów

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie wyników maturalnych z:

 • języka polskiego
 • języka obcego
 • matematyki
 • przedmiotu wybranego spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia/fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie.
Perspektywy pracy po kierunku Historia i kultura Żydów

Absolwenci kierunku posiadają kompetencje do podjęcia pracy w takich miejscach, jak:

 • ośrodki badawcze,
 • muzea,
 • wydawnictwa,
 • archiwa,
 • szkoły i organizacje społeczne, skupione na upowszechnianiu wiedzy o historii i kulturze Żydów, budowaniu bliskich relacji między społecznością polską i żydowską oraz przełamywaniu uprzedzeń na tle wyznaniowym czy narodowościowym.
Kierunki pokrewne do kierunku Historia i kultura Żydów
Jakie uczelnie oferują kierunek Historia i kultura Żydów
Total 1 item.
W których miastach można studiować Historia i kultura Żydów

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 73
Kierunki: 606
Komentarze (1)
 • Ola

  Unikatowe studia. Ciężko znaleźć podobny kierunek na innych uczelniach
  9/30/20