Historia i wiedza o społeczeństwie

Historia i wiedza o społeczeństwie to kierunek, który przygotowuje do nauczania zarówno historii, jak i wiedzy o społeczeństwie w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Program studiów obejmuje wykłady i konserwatoria z historii poszczególnych epok. Zawiera też przedmioty związane z warsztatem historyka (np. wstęp do badań historycznych, nauki pomocnicze historii, przegląd źródeł), przedmioty kształcenia ogólnego (np. socjologia, logika) oraz wykłady fakultatywne. Student poznaje zagadnienia społeczne, ekonomiczne i polityczne. Poszerza wiedzę na temat: ustrojów politycznych w Polsce i na świecie, państwa i prawa oraz zjawisk zachodzących w społeczeństwie.

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku studiów:

Absolwent historii i wiedzy o społeczeństwie posiada wykształcenie humanistyczne oraz wiedzę w zakresie historii Polski oraz historii powszechnej. Potrafi analizować zjawiska i procesy historyczne w skali lokalnej, regionalnej, państwowej i globalnej. Zna specjalistyczny język z zakresu historii i posługuje się nim.

Kierunek historia i wiedza o społeczeństwie przygotowuje studentów do nauczania w szkołach, a także do pracy w placówkach muzealnych, kulturalnych, instytucjach oświatowych i archiwach.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

No results found.

Komentarze (0)

No comments found