Ichtiologia i rybactwo śródlądowe

Studia na kierunku ichtiologia i rybactwo śródlądowe maja na celu wszechstronne przygotowanie absolwentów do pracy w zróżnicowanych gospodarstwach rybackich (karpiowych, pstrągowych, wylęgarniach i ośrodkach zarybieniowych), podmiotach użytkujących obwody rybackie i organach administracji publicznej.

Kształcenie obejmuje treści dotyczące biologii ryb i ich roli w ekosystemach wodnych oraz specjalistyczne przedmioty poświęcone zaawansowanym technikom oraz biotechnologii wykorzystywanej w nowoczesnej akwakulturze.

W programie studiów ichtiologia i rybactwo śródlądowe przewidziano takie przedmioty kierunkowe, jak: anatomia i embriologia ryb, systematyka ryb, genetyka ryb, biologia ryb, fizjologia i rozród ryb, hydrobotanika, hydroekologia, wylęgarnictwo i larwikultura ryb, chów i hodowla ryb łososiowatych, chów i hodowla karpia, rybactwo rzeczne i jeziorowe, rybactwo śródlądowe na świecie, biotechnologia rozrodu ryb, technika połowów i sieciarstwo, bezkręgowce wodne, żywienie ryb i paszoznawstwo, choroby ryb, ochrona wód, toksykologia wodna, zarządzanie i marketing w gospodarce rybnej, ochrona krajobrazu, ocena i wykorzystanie mięsa ryb, hydrologia i hydraulika, budownictwo stawowe.

Absolwenci kierunku ichtiologia i rybactwo śródlądowe uzyskują możliwości zatrudnienia w gospodarstwach rybackich, wylęgarniach, ośrodkach zarybieniowych i innych podmiotach związanych z rybactwem śródlądowym. Mają także możliwość znalezienia zatrudnienia w organach administracji publicznej i samorządowej, takich jak: Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, Urzędy Wojewódzkie, Urzędy Marszałkowskie, Inspektoraty Ochrony Środowiska, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a także w Polskim Związku Wędkarskim czy w placówkach ochrony przyrody.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Komentarze (2)

  • ALBERT

    Kierunek porażka! Z całego serca odradzam! Dla testu pójdzcie do UP i powiedzcie że jesteście po Rybactwie. Wszystko stanie się jasne...
    26.01.2019
  • Roman

    Po tym nie ma pracy bo to nie są studia.
    10.01.2019