Informatologia z biznesowym językiem angielskim

Studia na kierunku informatologia z biznesowym językiem angielskim obejmują zagadnienia związane z zarządzaniem informacją.

Studenci uczą się wyszukiwania, selekcjonowania, opracowywania, porządkowania, dokumentowania, projektowania, przetwarzania informacji głównie w sektorze biznesu.

Równolegle podnoszą swoje kompetencje w zakresie posługiwania się językiem angielskim, przede wszystkim biznesowym.

Większość przedmiotów realizowana jest w języku polskim.

Do wyboru są specjalności:

 • architektura informacji
 • nowoczesne bibliotekarstwo.

Studia realizowane są na poziomie drugiego stopnia.

Program kształcenia studentów na kierunku Informatologia z biznesowym językiem angielskim

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • informatologia w Polsce i na świecie
 • społeczeństwo informacyjne i jego wyzwania
 • ekologia informacji i bezpieczeństwo w sieci
 • zarządzanie informacją
 • zarządzanie czasem i praca w zespole
 • architektura informacji
 • informatolog na rynku pracy
 • zarządzanie i marketing w biznesie
 • zarządzanie dokumentami w firmie
 • Problems of Informatology in English
 • Conference and Events Organisation
 • Scientific Texts Writing
 • Business English.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Informatologia z biznesowym językiem angielskim

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomów studiów pierwszego stopnia lub magisterskich dowolnego kierunku.

Perspektywy pracy po kierunku Informatologia z biznesowym językiem angielskim

Studia przygotowują absolwentów do pracy na stanowiskach związanych z zarządzaniem, a także oceną jakościową i merytoryczną różnych typów informacji.

Pozwalają na uzyskanie niezbędnych kompetencji do pracy w nowoczesnych bibliotekach, mediatekach, archiwach, wszelkiego rodzaju kancelariach, sekretariatach i biurach, instytucjach kultury, edukacji, centrach informacji, pracowniach bibliograficznych.

Kierunki pokrewne do kierunku Informatologia z biznesowym językiem angielskim
Jakie uczelnie oferują kierunek Informatologia z biznesowym językiem angielskim
Total 1 item.
W których miastach można studiować Informatologia z biznesowym językiem angielskim

Łódź

Łódź
Uczelnie: 26
Kierunki: 320
Komentarze (0)
No comments found