Informatyka i cyberbezpieczeństwo

Absolwent studiów inżynierskich na kierunku informatyka i cyberbezpieczeństwo zdobędzie wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu programowania i bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz informatyki śledczej.

Studia na kierunku informatyka i cyberbezpieczeństwo przygotowują absolwentów do pracy związanej zarówno z funkcjonowaniem informatycznych systemów bezpieczeństwa oraz ochrony danych, jak i wykorzystaniem narzędzi informatycznych do gromadzenia, przetwarzania i analizy danych. Dodatkowym atutem absolwentów będzie wiedza z zakresu prawnych aspektów pozyskiwania i ochrony danych.

Ukończenie studiów na kierunku informatyka i cyberbezpieczeństwo pozwoli absolwentowi sprostać wszystkim wymaganiom stawianym służbom odpowiedzialnym za gromadzenie, przetwarzanie i analizę danych, w szczególności danych cyfrowych wykorzystujących systemy informatyczne, co daje mu kompetencje do pracy w dużych firmach informatycznych, służbach mundurowych, a także da szansę na własną niezależną działalność gospodarczą.

W programie nauczania przewidziano takie przedmioty, jak: matematyka, fizyka, podstawy informatyki, podstawy ekonomii, przedsiębiorczości i zarządzania, podstawy prawa, podstawy elektrotechniki i elektroniki, architektura komputerów, przetwarzanie sygnałów, telekomunikacja i transmisja danych, systemy operacyjne, sieci komputerowe, protokoły i urządzenia bezpieczeństwa sieciowego, projektowanie i implementacja bezpiecznych aplikacji internetowych, algorytmy i struktury danych, podstawy programowania, programowanie obiektowe, Java – programowanie w języku wysokiego poziomu, Java – techniki zaawansowane, systemy mobilne, bazy danych. inżynieria oprogramowania, projekt zespołowy, systemy wbudowane, sztuczna inteligencja, identyfikacja i analiza zagrożeń, kryptologia, cyberprzestępczość, odzyskiwanie danych, uwierzytelnianie w systemach IT, prawo w informatyce śledczej, gromadzenie i zabezpieczanie materiału dowodowego, audyt systemów informatycznych, techniki włamań oraz metody zabezp. urządzeń teleinformatycznych, administrowanie systemami informatycznymi, bezpieczeństwo elektronicznej komunikacji i transakcji elektronicznych, J2EE- Serwerowa platforma programistyczna, interfejs graficzny w praktyce.

Jakie uczelnie oferują kierunek Informatyka i cyberbezpieczeństwo

W których miastach można studiować Informatyka i cyberbezpieczeństwo

Rzeszów

Uczelnie: 5
Kierunki: 107

Komentarze (0)

No comments found