Informatyka społeczna

Studia na kierunku Informatyka Społeczna zaprojektowane zostały jako interdyscyplinarne: łączą treści z zakresu socjologii i informatyki. Ogólnym celem kształcenia jest przekazanie studentowi wiedzy oraz ukształtowanie takich umiejętności i kompetencji, które połączą w sobie aspekty związane z wykorzystaniem najnowszych informatycznych technologii komunikacyjnych z umiejętnością analizy świata społecznego.

Studia umożliwiają zdobycie kompetencji i umiejętności praktycznych w dwóch obszarach:

  • zaawansowanych technik odkrywania wiedzy z baz danych (data analitics, data mining, big data, machine learning, predictive analysis);
  • user experience i design thinking (user experience design), czyli projektowania produktów interaktywnych w taki sposób, aby były najkorzystniej odbierane przez użytkowników oraz wspomagały zaawansowaną analizę, wyszukiwanie i gromadzenia danych.

Absolwenci kierunku Informatyka Społeczna będą potrafili odczytać zaawansowane raporty z kwerend internetowych i stawiać na ich podstawie diagnozy społeczne, będą przygotowani do samodzielnego projektowania interfejsów użytkownika, a także wdrażania projektu we współpracy z zespołem deweloperów (programistów). Priorytetem będzie takie kształcenie, by absolwenci byli konkurencyjni na rynku pracy dzięki łączeniu kompetencji miękkich i twardych - łączyli świat wysokich technologii informacyjno-komunikacyjnych z tym, co społeczne / humanistyczne.

W programie studiów dominują formy zajęć z komputerem, w małych grupach laboratoryjnych, co oddaje warunki właściwe dla pracy specjalisty z zakresu informatyki społecznej. Pozwala także na wykorzystanie w dydaktyce metod typu learning by doing i umożliwia bezpośrednie wykonywanie czynności praktycznych przez studentów. Praktycy prowadzący zajęciach pracować będą ze studentami na realistycznych case studies, projektach i rozwiązaniach wdrożonych / wdrażanych w inicjatywach i biznesach internetowych.

Program studiów Informatyka Społeczna obejmuje m.in. takie przedmioty jak: Analiza sieci społecznych, Grafika komputerowa, Badanie użyteczności interfejsów, Service design, Wielowymiarowa analiza danych, Design thinking, Komputerowa ekstrakcja danych, Text mining, Projektowanie interfejsów, Podstawy ergonomii, Smart community, smart city, Bazy danych, Wizualizacja danych, Eksploracja danych, Modelowanie w data mining.

W ramach programu studiów studentom będą proponowane trzymiesięczne praktyki zawodowe w firmach oferujących zatrudnienie o profilu zgodnym z kierunkiem studiów. Wśród przedsiębiorstw znajdują się twórcy oprogramowania, platform business intelligence, platform marketing automatization, firmy świadczące usługi analityczne w Internecie, agencje interaktywne. (m.in. Brand 24, Com Creations Group, Divante, Freshmail, HG Intelligence, IBM BTO Business Consulting Services, INNOventure, Intellect, Kontakt Micro-Location, Opcom, PromoAgency). Zadania wykonywane przez studentów w ramach praktyk obejmować będą między innymi: zbieranie wymagań dotyczących aplikacji, systemu, witryny internetowej, projektowanie makiet UX, zorientowane na użytkownika projektowanie graficzne, testy użyteczności, pozyskiwanie danych źródłowych (komputerowa ekstrakcja, wykorzystanie agregatorów), analiza, modelowanie i wizualizacja danych.

Jakie uczelnie oferują kierunek Informatyka społeczna

W których miastach można studiować Informatyka społeczna

Kraków

Uczelnie: 28
Kierunki: 471

Komentarze (0)

No comments found