Inżynieria mechaniczno - medyczna

Kierunek inżynieria mechaniczno-medyczna kształci fachowców wyposażonych w wiedzę techniczną ze znajomością problematyki medycznej.

Przedmioty można podzielić na dwa bloki: medyczny (np. podstawy anatomii i fizjologii człowieka, podstawy chirurgii, biochemia, podstawy rehabilitacji implanty i sztuczne narządy) oraz klasyczne przedmioty inżynierii mechanicznej (np. automatyka i robotyka, wentylacja, w obiektach medycznych, hydraulika i pneumatyka, biomateriały, inżynieria rehabilitacji ruchowej). Studenci są przygotowywani do pracy projektowej, konstrukcyjnej oraz technologicznej, do kierowania produkcją i eksploatacją mechanicznych urządzeń stosowanych w trakcie zabiegów operacyjnych czy procedurach leczniczych.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

  • projektowanie
  • eksploatacja i diagnostyka
  • konstrukcja eksploatacja i diagnostyka

Perspektywy pracy po inżynierii mechaniczno-medycznej

Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych, wytwarzania, budowy i eksploatacji maszyn, ze szczególnym uwzględnieniem inżynierii medycznej. Mają także opanowaną wiedzę medyczną. Są przygotowani do prowadzenia małych i średnich firm wytwarzających sprzęt rehabilitacyjny, urządzenia wyposażenia medycznego.

Po ukończeniu studiów można podjąć pracę w zakładach projektowania i produkcji sprzętu medycznego, urządzeń rehabilitacyjnych, w firmach specjalizujących się w projektowaniu i wytwarzaniu sztucznych narządów i protez, zakładach usługowych zajmujących się doborem, zakupem, instalacją i naprawą takich urządzeń.

Jakie uczelnie oferują kierunek Inżynieria mechaniczno - medyczna

W których miastach można studiować Inżynieria mechaniczno - medyczna

Gdańsk

Uczelnie: 16
Kierunki: 211

Komentarze (0)

No comments found