Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych

Kierunek studiów Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych ma na celu wykształcenie inżyniera, który sprosta intensywnemu rozwojowi nauki i techniki, gotowego podjąć pracę w zakresie konstrukcji napędów elektro-mechanicznych w szczególności dla pojazdów hybrydowych i elektrycznych włączając w to pojazdy specjalne.

Studenci mają do wyboru następujące specjalności:

  • pojazdy ekologiczne,
  • pojazdy autonomiczne,
  • pojazdy niekonwencjonalne.

Studia Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych pozwalają na zdobycie multidyscyplinarnej wiedzy koniecznej do projektowania oraz obsługi złożonych układów technicznych z akumulacją energii z uwzględnieniem analiz podstawowych procesów fizyko-chemicznych, doborem niekonwencjonalnych materiałów oraz sterowania automatycznego.

Nowoczesne podejście do procesu dydaktycznego daje absolwentowi niezbędną wiedzę podstawową, pogłębioną w zakresie odpowiednim do złożoności technicznej współczesnych pojazdów ekologicznych, ale przede wszystkim umiejętności inżynierskiej analizy konstrukcji.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Komentarze (0)

No comments found