Inżynieria środków transportu

Studia na kierunku inżynieria środków transportu obejmuje zagadnienia z zakresu projektowania, budowy i eksploatacji środków transportu, logistyki i spedycji, systemów logistycznych, eksploatacji, zarządzania bezpieczeństwem.

Studenci poznają nowoczesne systemy wspomagania prac inżynierskich.

Specjalności realizowane na kierunku:

 • środki techniczne w logistyce i spedycji
 • bezpieczeństwo i eksploatacja środków transportu masowego
 • inżynieria środków transportu przemysłowego
 • inżynieria pojazdów szynowych.
Dla kogo studia na kierunku Inżynieria środków transportu

Inżynierskie studia przewidziane są dla osób o umysłach ścisłych, predyspozycjach technicznych.

Kandydaci powinni wykazywać zainteresowanie motoryzacją, transportem.

Program kształcenia studentów na kierunku Inżynieria środków transportu

W programie studiów na inżynierii środków transportu znajdują się zagadnienia ogólnoinżynierskie, a także związane z kierunkiem studiów i konkretnymi specjalnościami.

Istotny element kształcenia stanowią praktyki zawodowe.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Inżynieria środków transportu

Podczas rekrutacji pod uwagę brane są takie przedmioty:

 • matematyka
 • fizyka
 • informatyka.
Perspektywy pracy po kierunku Inżynieria środków transportu

Potencjalne miejsca pracy przewidziane dla absolwentów kierunku:

 • centra logistyczne
 • przewoźnicy miejscy, lokalni, ogólnokrajowi
 • porty lotnicze
 • jednostki zajmujące się planowaniem, zarządzaniem, bezpieczeństwem i ekologią transportu
 • sektor produkcji i eksploatacji środków transportu.
Opinie o kierunku Inżynieria środków transportu

Studia są odpowiedzią na potrzeby rynku pracy, kształcenia specjalistów z zakresu transportu.

Innowacyjna specjalność inżynieria pojazdów szynowych realizowana jest na potrzeby firmy NEWAG, wiodącej polskiej firmy branży produkcji taboru szynowego.

Kierunki pokrewne do kierunku Inżynieria środków transportu
Jakie uczelnie oferują kierunek Inżynieria środków transportu
W których miastach można studiować Inżynieria środków transportu

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 512
Komentarze (1)
 • Adam

  To jakaś nowość w ofercie?
  4/30/20