Nauki ścisłe

Nauki ścisłe to nauki matematyczne i nauki przyrodnicze. Opisują oraz modelują zjawiska, a także weryfikują hipotezy za pomocą doświadczeń i dowodów matematycznych. Studia na tym kierunku są studiami interdyscyplinarnymi, co oznacza, że łączą wiele dziedzin.

Na program składają się zagadnienia z zakresu chemii, fizyki, matematyki, informatyki. Celem nauczania jest wyrobienie umiejętności rozwiązywania, na drodze analitycznej i numerycznej, złożonych problemów w wielu dziedzinach, także w tych nie objętych formalnym wykształceniem. Równocześnie duży nacisk położony jest na zajęcia laboratoryjne, które pozwolą studentom zdobyć umiejętności praktyczne oraz zrozumieć zasady obsługi i automatyzacji nowoczesnych urządzeń i procesów technologicznych. Zajęcia prowadzone są w małych grupach, co umożliwia bliski kontakt z wykładowcami oraz łatwy dostęp do nowoczesnej aparatury, komputerów i sieci.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

  • informatyka stosowana
  • fizykochemia materiałów

Perspektywy pracy po ukończeniu nauk ścisłych

Absolwentom kierunku nauki ścisłe udaje się znaleźć zatrudnienie w branży finansowej, w bankach, ośrodkach badawczych i obliczeniowych, firmach informatycznych, szkołach. Stanowiska, na jakie mogą aplikować to np.: doradca finansowy, analityk biznesowy, informatyk, administrator baz danych, programista, pracownik naukowy.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

No results found.

Komentarze (0)

No comments found