Niemcoznawstwo

Studia na kierunku Niemcoznawstwo łączą treści nauczania historii i filologii germańskiej, wzbogaconej o zagadnienia z zakresu nauk społecznych, prawnych i ekonomicznych. Silny związek treści nauczania z najnowszą historią i kulturą krajów niemieckiego obszaru językowego, a także intensywna nauka języka niemieckiego zwiększają szanse absolwentów na rynku pracy w Polsce i zagranicą.

Studenci niemcoznawstwa I stopnia mają możliwość wyboru specjalizacji:

  • „biznesowo-turystycznej”, obejmującej przedmioty z obszaru zarządzania i wiedzy o regionie
  • „integracji europejskiej”, obejmującej przedmioty z zakresu wiedzy o Unii Europejskiej i współczesnych Niemczech.

W ramach studiów na kierunku Niemcoznawstwo możliwe jest rozpoczęcie nauki języka na dwóch poziomach: dla początkujących oraz dla osób z dobrą znajomością języka niemieckiego.

Niemcoznawstwo uzupełniające magisterskie oferuje do wyboru dwie specjalności: medioznawstwo i komunikacja międzykulturowa.

Jakie uczelnie oferują kierunek Niemcoznawstwo
Total 1 item.

Uniwersytet Gdański

80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8
+48 (58) 523 25 31, 523 25 32,
W których miastach można studiować Niemcoznawstwo

Gdańsk

Gdańsk
Uczelnie: 16
Kierunki: 213
Komentarze (0)
No comments found