Nowoczesne technologie w kryminalistyce

Nowoczesne technologie w kryminalistyce to interdyscyplinarne studia realizowane przy współudziale kilku wydziałów.

Kryminalistyka zajmuje się śladami pozostawionymi przez przestępcę na miejscu zdarzenia, na metodach ich ujawniania, zabezpieczania, badania i wykorzystania w charakterze dowodu.

Studenci zyskują wiedzę z zakresu informatyki śledczej, sposobów pozyskiwania, zabezpieczenia, badania oraz wykorzystywania śladów kryminalistycznych, w tym śladów cyfrowych.

Uczą się identyfikacji zagrożeń, ochrony informacji niejawnych.

Poznają przepisy prawa, zasady działania organów ochrony prawnej.

Absolwenci uzyskują tytuł inżyniera.


Dla kogo studia na kierunku Nowoczesne technologie w kryminalistyce

Kandydaci na kierunek nowoczesne technologie w kryminalistyce to osoby o szerokich zainteresowaniach, dociekliwe, spostrzegawcze.

Powinni swobodnie poruszać się w środowisku nowoczesnych technologii.

Ważną cechą jest chęć ciągłego uczenia się, poznawania z jednej strony nowych zagrożeń, z drugiej sposobów ich neutralizowania.

Program kształcenia studentów na kierunku Nowoczesne technologie w kryminalistyce

Wybrane przedmioty w programie kształcenia:

 • podstawy prawa karnego
 • wprowadzenie do informatyki śledczej
 • wprowadzenie do kryminalistyki
 • probabilistyka i statystyka
 • informacja kryminalna
 • wprowadzenie do cyberbezpieczeństwo
 • globalizacja-nowe wyzwania współczesnego świata
 • bezpieczeństwo państwa
 • instytucja biegłego sądowego
 • odzyskiwanie, zabezpieczanie i analiza danych cyfrowych.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Nowoczesne technologie w kryminalistyce

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z jednego przedmiotu wybranego spośród:

 • matematyka
 • fizyka
 • informatyka.
Perspektywy pracy po kierunku Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Absolwenci nowoczesnych technologii w kryminalistyce znajdą zatrudnienie przykładowo jako:
 • analitycy danych
 • specjaliści ds. odzyskiwania i rekonstrukcji danych
 • audytorzy systemów IT
 • integratorzy technologii cyfrowych stosowanych w kryminalistyce
 • pracownicy kancelarii tajnych
 • specjaliści-pracownicy laboratoriów kryminalistycznych, chemicznych i farmaceutycznych, biotechnologicznych
 • funkcjonariusze i pracownicy cywilni służb państwowych.
Opinie o kierunku Nowoczesne technologie w kryminalistyce

Kierunek nowoczesne technologie w kryminalistyce jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na specjalistów nowego typu.

Eksperci w dziedzinie kryminalistyki są i będą poszukiwani na rynku zarówno służb państwowych, jak i cywilnym.

Kierunki pokrewne do kierunku Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Jakie uczelnie oferują kierunek Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Total 1 item.
W których miastach można studiować Nowoczesne technologie w kryminalistyce

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 515
Komentarze (1)
 • Tosia

  Kierunek wydaje się bardzo interesujący. Czy ktoś go studiuje i może podzielić się opiniami?
  1/10/20