Robotyka i automatyzacja procesów

Studia na kierunku Robotyka i Automatyzacja Procesów przygotowują absolwentów do twórczej pracy inżynierskiej w zakresie projektowania i eksploatacji zautomatyzowanych maszyn i procesów roboczych, robotów i manipulatorów.

Program studiów oparty jest na przedmiotach ogólnych (informatyka, matematyka, fizyka, języki obce) oraz blokach przedmiotów kierunkowych (mechanika, podstawy konstrukcji, podstawy wytwarzania, podstawy automatyzacji, przedmioty elektroniczno-cybernetyczne).

Ostateczne ukształtowanie absolwenta następuje poprzez przedmioty specjalistyczne (np. zaawansowane metody sterowania, teoria i metody optymalizacji, metody i techniki sztucznej inteligencji, sterowniki PLC i in.). Student podczas studiów bierze udział w wycieczkach dydaktycznych i praktykach przemysłowych. Zwieńczeniem studiów jest praca dyplomowa.

Gdzie i jaka praca po kierunku Robotyka i Automatyzacja Procesów?

Absolwenci kierunku Robotyka i Automatyzacja Procesów będą mogli znaleźć zatrudnienie we wszystkich gałęziach przemysłu, a w szczególności w przemyśle budowy maszyn i urządzeń, placówkach naukowo-badawczych, biurach projektowych. Po ukończeniu tego kierunku, inżynier będzie stanowić swoisty pomost łączący umiejętności mechanika - technologaz elektronikiem-projektantem systemów sterowania.

Co potrafi absolwent kierunku Robotyka i Automatyzacja Procesów?

  • Konfigurować sprzęt pomiarowy oraz przeprowadzać pomiary z wykorzystaniem systemów komputerowych.
  • Projektować, zestawiać, oprogramowywać, uruchamiać i testować układy automatyki.
  • Sformułować algorytm, posłużyć się językami programowania oraz odpowiednimi narzędziami informatycznymi do opracowania programów komputerowych sterujących systemem automatyki oraz oprogramowania mikrokontrolerów lub mikroprocesorów sterujących w systemie automatyki.
  • Zastosować różne metody przetwarzania sygnałów.

Jakie uczelnie oferują kierunek Robotyka i automatyzacja procesów

No results found.

W których miastach można studiować Robotyka i automatyzacja procesów

No results found.

Komentarze (0)

No comments found