Studia eurazjatyckie

Studia eurazjatyckie koncentrują się nie tyle na Azji i Europie, co państwach z pogranicza obu kontynentów. Obszarem kształcenia jest były ZSRR (z wyłączeniem republik, które weszły w skład Unii Europejskiej), Ukraina, Białoruś, Kazachstan, Uzbekistan, Tadżykistan, Kirgistan i Turkmenistan, Gruzja, Armenia i Azerbejdżan, Turcja, Iran.

Program studiów eurazjatyckich uwzględnia takie zagadnienia jak geografia, historia Europy Wschodniej i nowożytnej Rosji, historia narodów Kaukazu i Azji Środkowej, rdzenne narody Syberii, dzieje cywilizacji tureckiej, stosunki rosyjsko-irańskie, podstawy ekonomii i przedsiębiorczości, polityka, gospodarka i życie społeczne ZSRR, teoria stosunków międzynarodowych, idee na obszarze eurazjatyckim, systemy i życie polityczne państw regionu, społeczeństwo i kultura współczesnej Rosji, religie obszaru eurazjatyckiego, stosunki Rosji z państwami regionu Azji i Pacyfiku, systemy administracyjno-prawne państw obszaru eurazjatyckiego i jego potencjał turystyczny.

Ta propozycja edukacyjna dedykowana jest dla osób mających w przyszłości brać udział w negocjacjach międzynarodowych. Program przewiduje zajęcia z języka angielskiego – głównego języka komunikacji międzynarodowej oraz języka rosyjskiego – głównego medium porozumiewania się pomiędzy państwami byłego ZSRR (po 120 godzin na każdym roku studiów).

Jaka praca po studiach euroazjatyckich?

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w podmiotach gospodarczych, poszukujących możliwości partnerstwa na obszarze eurazjatyckim poprzez instytucje doradcze, w podmiotach kulturalnych, zajmujących się migracjami, jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej.

Jakie uczelnie oferują kierunek Studia eurazjatyckie
Total 1 item.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,
W których miastach można studiować Studia eurazjatyckie

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 512
Komentarze (0)
No comments found