Trener osobisty z dietetyką sportową

Studia na kierunku Trener osobisty z dietetyką sportową przygotowują specjalistów w zakresie doboru odpowiedniego treningu zgodnie z potrzebami i możliwościami klienta.

Kształcenie skupia się na poznaniu biologiczno-fizycznych aspektów aktywności fizycznej, uwzględnianiu odpowiedniego żywienia, doborze diety.

Absolwent będzie przygotowany do samodzielnego planowania, organizowania, prowadzenia i kontrolowania efektów treningu fizycznego i programów żywienia dla osób w różnym wieku, o różnym poziomie sprawności fizycznej oraz stanie zdrowia, z uwzględnieniem spersonalizowanych celów.

Na kierunku oferowane są specjalności:

 • trener przygotowania motorycznego
 • coaching w treningu zdrowotnym i sportowym.

Studia realizowane są na poziomie drugiego stopnia.

Dla kogo studia na kierunku Trener osobisty z dietetyką sportową

Studia mogą podjąć kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Kierunek jest propozycją dla osób zainteresowanych pracą z drugim człowiekiem, ustalaniem odpowiednich treningów, stosowaniem diety. Wybierają go kandydaci lubiący pracę z ludźmi, preferujący aktywny styl życia, ruch, zdrowe odżywianie.

Program kształcenia studentów na kierunku Trener osobisty z dietetyką sportową

W programie studiów przewidziane są m.in. takie przedmioty:

 • zaburzenia odżywiania sportowców o podłożu psychogennym
 • organizowanie żywienia w klubach sportowych
 • trening funkcjonalny
 • trening szybkości i wytrzymałości
 • odnowa biologiczna
 • fitness I wellness
 • psychodietetyka
 • diety alternatywne
 • wspomaganie zdrowia suplementami diety
 • zarządzanie obiektami fitness
 • metabolizm wysiłkowy
 • biomedyczne podłoże zmęczenia i wypoczynku.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Trener osobisty z dietetyką sportową

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników testu kompetencji.

Perspektywy pracy po kierunku Trener osobisty z dietetyką sportową

Absolwenci są przygotowanie do podjęcia pracy w:

 • ośrodkach sportowych
 • klubach fitness
 • siłowniach
 • ośrodkach spa.

Mogą również podejmować własną działalność gospodarczą.

Opinie o kierunku Trener osobisty z dietetyką sportową

Kierunki pokrewne do kierunku Trener osobisty z dietetyką sportową
Jakie uczelnie oferują kierunek Trener osobisty z dietetyką sportową
W których miastach można studiować Trener osobisty z dietetyką sportową

Katowice

Katowice
Uczelnie: 17
Kierunki: 162
Komentarze (0)
No comments found