Wychowanie fizyczne i zdrowotne

Program kształcenia na kierunku Wychowanie fizyczne i zdrowotne uwzględnia tendencje zmian zachodzących współcześnie w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej, nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu, uwzględniając tradycje, z których kierunek się wywodzi. Plany i programy kierunku są zorientowane na potrzeby otoczenia społecznego, oświatowego, gospodarczego i sportowo-rekreacyjnego, w tym w szczególności rynku pracy w obszarze edukacji (kształcenia, wychowania, dokształcania i doskonalenia), sportu i rekreacji.

Plany i programy kształcenia na kierunku wychowanie fizyczne i zdrowotne na studiach pierwszego stopnia, przede wszystkim wychodzą naprzeciw zmianom, które dotyczą pracy nauczyciela wychowania fizycznego, trenera i instruktora sportowego, trenera i instruktora rekreacji i fitnessu, trenera sportu osób niepełnosprawnych, instruktora gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, a także współczesnych zadań i roli szkoły, klubów sportowych i rekreacyjnych, innych placówek i instytucji związanych z kulturą fizyczną, nowych uwarunkowań organizacyjno-prawnych i oczekiwań społecznych.

Absolwent studiów otrzymuje następujące kwalifikacje zawodowe:

 • nauczyciel wychowania fizycznego,
 • instruktor gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej,
 • specjalista (promotor) edukacji zdrowotnej,
 • trener personalny.

Dodatkowe kwalifikacje zawodowe absolwent uzyskuje dokonując wyboru specjalności:

 • trener / coach z wybranej dyscypliny sportu (dodatkowo uprawnienia instruktora sportu osób niepełnosprawnych),
 • instruktor / coach odnowy biologicznej,
 • menedżer / agent sportu.

Potencjalne miejsca pracy absolwenta po kierunku Wychowanie fizyczne i zdrowotne:

 • kluby i stowarzyszenia sportowe,
 • kluby i stowarzyszenia rekreacyjne i turystyczne,
 • publiczne, samorządowe i niepubliczne ośrodki sportu i rekreacji, a także promocji zdrowia,
 • ośrodki wellness i SPA,
 • boiska „Orlik”,
 • ośrodki wypoczynkowe (kolonijne i obozowe, pensjonaty i hotele),
 • ośrodki odnowy biologicznej,
 • fitness kluby,
 • przedszkola,
 • szkoły podstawowe,
 • placówki oświatowo-wychowawcze,
 • absolwent może także prowadzić własną działalność gospodarczą w obszarze kultury fizycznej, nauk o zdrowiu, edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia.

Jakie uczelnie oferują kierunek Wychowanie fizyczne i zdrowotne

W których miastach można studiować Wychowanie fizyczne i zdrowotne

Poznań

Poznań
Uczelnie: 24
Kierunki: 326

Komentarze (0)

No comments found