Zarządzanie w turystyce i w sporcie

Zarządzanie w turystyce i w sporcie pozwala zdobyć wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji turystycznych oraz sportowych.

Absolwent Zarządzania w turystyce i w sporcie posiada umiejętności krytycznej analizy oraz interpretacji zjawisk i procesów gospodarczych w skali mikro i makro w sektorze sportu i turystyki. Jest przygotowany do kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi. Posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole.

Absolwent Zarządzania w turystyce i w sporcie jest przygotowany do pracy w charakterze:

  • eksperta (doradcy, konsultanta) w zakresie programowania i wdrażania innowacji w sporcie,
  • menadżera przygotowanego do kierowania zespołami i prowadzenia własnej działalności gospodarczej na rynku sportowym.


Jakie uczelnie oferują kierunek Zarządzanie w turystyce i w sporcie

Total 2 items.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,

W których miastach można studiować Zarządzanie w turystyce i w sporcie

Częstochowa

Częstochowa
Uczelnie: 6
Kierunki: 90

Kraków

Kraków
Uczelnie: 28
Kierunki: 492

Komentarze (0)

No comments found