Zdrowie środowiskowe

Studia na kierunku zdrowie środowiskowe obejmują wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk o środowisku (w tym prawo ochrony środowiska, systemy zarządzania środowiskowego i BHP), nauk medycznych (propedeutyka medycyny, epidemiologia, toksykologia) oraz nauk przyrodniczych (ekologia, mikrobiologia, biochemia).

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku zdrowie środowiskowe

Po ukończeniu studiów absolwent kierunku zdrowie środowiskowe uzyskuje przygotowanie zawodowe do pracy w firmach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną zdrowia, ochroną środowiska, zarządzaniem środowiskowym, ocenami oddziaływania na środowisko.

Może podjąć pracę w administracji państwowej i lokalnej oraz instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą problematyką środowiska i zdrowia, w tym instytucjach edukacyjnych i badawczych.

Jakie uczelnie oferują kierunek Zdrowie środowiskowe

Total 2 items.

W których miastach można studiować Zdrowie środowiskowe

Gdańsk

Uczelnie: 16
Kierunki: 210

Kielce

Uczelnie: 9
Kierunki: 108

Komentarze (1)

  • Jestem studentką II roku Zdrowia Środowiskowego. Obowiązkowe praktyki studenckie- dla większości studentów zmarnowany czas, nie dla mnie. Wybrałam Ministerstwo Środowiska. Słyszę od urzędników MŚ, że zdrowie środowiskowe jest przyszłościowym kierunkiem. Wiedzę, którą zdobyłam dotychczas na studiach wykorzystuję w codziennej pracy.
    7/30/14