żegluga śródlądowa

Studia na kierunku Żegluga śródlądowa wykształcą absolwentów, którzy po odbyciu wymaganej praktyki zdobędą certyfikaty uprawniające do zajmowania stanowisk oficerskich na statkach śródlądowych w żegludze międzynarodowej.

Czego się nauczysz na studiach na kierunku Żegluga śródlądowa?

 • Informacji technicznych dotyczących statków, ich wyposażenia i obsługi;
 • Stateczności i załadunek statków;
 • Manewrowania jednostką śródlądową, szczególnie na akwenach ograniczonych, podejściach do portów i śluz;
 • Komunikacji i łączności w systemie międzynarodowym;
 • Nowoczesnych systemów nawigacji elektronicznej oraz map elektronicznych – w szczególności Inland ECDIS;
 • Oznakowania nawigacyjnego;
 • Systemów zarządzania i monitorowania ruchu VTMS i RIS;
 • Budowli hydrotechnicznych;
 • Transportu LNG;
 • Cyfrowych bazy nawigacyjnych oraz wykorzystania baz hydrometeorologicznych i meteorologicznych do planowania bezpiecznej nawigacji;
 • Zagadnień logistyki i łańcucha transportowego w żegludze śródlądowej.

Program studiów zakłada kształcenie odbywać się będzie na poziomie operacyjnym, zgodnie z międzynarodową konwencją STCW.

Jakie uczelnie oferują kierunek żegluga śródlądowa

W których miastach można studiować żegluga śródlądowa

Szczecin

Szczecin
Uczelnie: 15
Kierunki: 195

Komentarze (0)

No comments found