Zielarstwo i fitoprodukty

Zielarstwo i fitoprodukty to kierunek obejmujący zagadnienia związane z produkcją, dystrybucją i sprzedażą produktów pochodzenia roślinnego.

Choć użytkowanie roślin zielarskich sięga najdawniejszych czasów, ich uprawa jest jedną z najmłodszych gałęzi produkcji rolniczej.

Studenci uzyskują kompetencje niezbędne do uprawy, zbioru, suszenia, przechowywania i oceny jakości surowców roślinnych i fitoproduktów, projektowania, organizowania i zarządzania gospodarstwem zielarskim, pracy w laboratoriach fitochemicznych, a także do pracy naukowo-badawczej.

I stopień studiów kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera.

Jest możliwość kontynuowania kształcenia na tym samym kierunku na magisterskich studiach II stopnia.

Dla kogo studia na kierunku Zielarstwo i fitoprodukty

Kierunek przewidziany jest dla osób zainteresowanych naukami przyrodniczymi, medycznym wykorzystaniem roślin, przetwarzaniem surowców roślinnych na potrzeby lecznicze.

To studia dla osób o zacięciu laboratoryjnym, cierpliwych, dokładnych.

Program kształcenia studentów na kierunku Zielarstwo i fitoprodukty

Wybrane przedmioty w programie kształcenia:

 • historia zielarstwa
 • przyprawy krajowe i egzotyczne
 • substancje bioaktywne
 • zielarstwo ogólne i szczegółowe
 • farmakognozja
 • diagnostyka laboratoryjna fitoproduktów
 • leki roślinne
 • fitoterapia
 • preparaty galenowe
 • fitoaromaty
 • suplementy diety
 • zioła w tradycji ludowej
 • tworzenie modeli biznesowych.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Zielarstwo i fitoprodukty

Przedmioty uwzględniane podczas rekrutacji to:

 • język obcy

jeden przedmiot wybrany spośród:

 • matematyka
 • fizyka i astronomia
 • chemia
 • informatyka
 • biologia
 • geografia.
Perspektywy pracy po kierunku Zielarstwo i fitoprodukty

Absolwenci kierunku zielarstwo i fitoprodukty są przygotowani do pracy:

 • w charakterze doradców w zakresie uprawy roślin zielarskich
 • w laboratoriach fitochemicznych
 • w przedsiębiorstwach zajmujących się przetwórstwem ziół
 • w placówkach pozaaptecznego obrotu produktami leczniczymi
 • firmach szkoleniowych w zakresie surowców zielarskich i fitoproduktów.
Opinie o kierunku Zielarstwo i fitoprodukty
Kierunki pokrewne do kierunku Zielarstwo i fitoprodukty
Jakie uczelnie oferują kierunek Zielarstwo i fitoprodukty
W których miastach można studiować Zielarstwo i fitoprodukty

Lublin

Lublin
Uczelnie: 10
Kierunki: 263
Komentarze (0)
No comments found