Akustyka

Akustyka to dział fizyki i techniki obejmujący zjawiska związane z powstawaniem i oddziaływaniem fal akustycznych.

Akustyka jest traktowana jako nauka interdyscyplinarna, obejmująca oprócz akustyki ogólnej, również szereg działów akustyki stosowanej.Kandydaci na studia na kierunku akustyka nie mogą mieć wady słuchu. Idealna student powinien mieć wyobraźnię, być pomysłowy, myśleć logicznie, chłonąć wiedzę.

Specjalności oferowane na kierunku akustyka:

  • protetyka słuchu i ochrona przed hałasem
  • reżyseria dźwięku

Absolwenci akustyki mogą znaleźć zatrudnienie przy kształtowania obrazu dźwiękowego w studiach nagrań, salach koncertowych, pomieszczeniach wielofunkcyjnych oraz przestrzeni otwartej. Często zajmują się realizacją dźwięku przy nagraniach form muzycznych i słownych, czy adaptacji akustycznej pomieszczeń o różnym przeznaczeniu.

Ukończenie studiów z protetyki słuchu pozwala na wykonywanie zawodu protetyka słuchu oraz konsultanta ds. hałasu. Badania akustyczne mają ogromne znaczenie w oceanografii, przemyśle fonograficznym, przemyśle maszynowym, zwłaszcza lotniczym i samochodowym, i wielu innych gałęziach gospodarki. To stwarza szerokie możliwości poszukiwania pracy w wyżej wymienionych branżach.

Jakie uczelnie oferują kierunek Akustyka
Total 1 item.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,
W których miastach można studiować Akustyka

Poznań

Poznań
Uczelnie: 25
Kierunki: 341
Komentarze (0)
No comments found