Akwakultura i bezpieczeństwo żywności (makrokierunek)

Akwakultura i bezpieczeństwo żywności to makrokierunek, który łączy w sobie wiedzę z zakresu funkcjonowania i ochrony ekosystemów wodnych oraz bezpieczeństwa żywieniowego człowieka.

Podczas studiów słuchacze poznają zasady hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych oraz zasady bezpieczeństwa żywnościowego na każdym etapie produkcji i przetwarzania surowca. Uczą się oceniać kondycję organizmów wodnych, poznają sposoby pozyskiwania i zabezpieczenia po złowieniu organizmów wodnych, a także podstawy technologii ich przetwórstwa.

Absolwenci kierunku akwakultura i bezpieczeństwo żywności posiadają wiedzę dotyczącą prawnych i ekonomicznych aspektów akwakultury i bezpieczeństwa żywnościowego oraz znają podstawowe zasady ochrony środowiska i zasobów naturalnych. Posiadają podstawowe umiejętności oceny jakości środowiska wodnego oraz wpływu akwakultury na ekosystemy naturalne.

W programie zajęć studenci mają m.in. następujące przedmioty:

  • chemia, biologia komórki, anatomia i embriologia ryb, ochrona wód, prawne aspekty akwakultury, higiena w obiektach wylęgarniczych, hydrotechnika, choroby ryb, higiena w hodowli organizmów wodnych, genetyka w akwakulturze.

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku studiów

Absolwenci makrokierunku akwakultura i bezpieczeństwo żywności mogą pracować przedsiębiorstwach związanych z akwakulturą i bezpieczeństwem żywieniowym, laboratoriach badawczych i kontrolnych instytucji związanych z akwakulturą, bezpieczeństwem żywnościowym, a także z ochroną środowiska.

Jakie uczelnie oferują kierunek Akwakultura i bezpieczeństwo żywności (makrokierunek)
No results found.
W których miastach można studiować Akwakultura i bezpieczeństwo żywności (makrokierunek)
No results found.
Komentarze (0)
No comments found