Analiza i przetwarzanie danych

Kierunek analiza i przetwarzanie danych jest dopwiedzid na zapotrzebowanie na specjalistów z branży Data Science.

Kształcenie obejmuje zagadnienia z zakresu analizy i zarządzania danymi, baz danych oraz przetwarzania informacji i ich wizualizacji.

Szczególny nacisk w procesie kształcenia położony jest na rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów o charakterze teoretycznym i praktycznym. To umiejętności niezbędne dla każdego specjalisty z zakresu analizy danych w szybko zmieniającym się rynku technologii informacyjnych.

Studia realizowane są na poziomie drugiego stopnia.

Dla kogo studia na kierunku Analiza i przetwarzanie danych

Studia kierowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia - warunkiem jest posiadanie dyplomu.

Kandydaci muszą posiadać podstawową wiedzę z zakresu informatyki, interesować się nowoczesnymi technologiami wykorzystywanymi do zbierania, analizowania, przetwarzania i przechowywania danych.

To studia dla osób o umysłach ścisłych, umiejętności logicznego, precyzyjnego myślenia.

Program kształcenia studentów na kierunku Analiza i przetwarzanie danych

Wybrane przedmioty w programie kształcenia:

 • podstawy programowania
 • algorytmy i struktury danych
 • systemy operacyjne
 • wprowadzenie do baz danych
 • statystyka z elementami rachunku prawdopodobieństwa
 • analiza danych
 • gromadzenie i eksploracja danych.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Analiza i przetwarzanie danych

Kandydatów obowiązuje konkurs dyplomów oraz egzamin pisemny sprawdzający kompetencje licencjackie kierunku informatyka.

Perspektywy pracy po kierunku Analiza i przetwarzanie danych

Stanowiska przewidziane dla absolwentów kierunku:

 • samodzielny specjalista ds. przetwarzania danych, np. w branży IT
 • pracownik administracji publicznej lub państwowej
 • pracownik instytucji naukowo-badawczej
 • statystyk
 • projektant i programista baz danych
 • analityk finansowy lub biznesowy.
Opinie o kierunku Analiza i przetwarzanie danych

Kierunek wyróżnia się nowoczesnym programem studiów.

Studenci mają możliwość odbycia dodatkowych bezpłatnych szkoleń umożliwiających wejście na rynek pracy.


Kierunki pokrewne do kierunku Analiza i przetwarzanie danych
Jakie uczelnie oferują kierunek Analiza i przetwarzanie danych
Total 1 item.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,
W których miastach można studiować Analiza i przetwarzanie danych

Poznań

Poznań
Uczelnie: 25
Kierunki: 341
Komentarze (0)
No comments found