Andragogika

Studia na kierunku andragogika maja na celu wykształcenie wysokiej klasy specjalistów, którzy będą posiadali następujące kompetencje:

  • wiedzę o człowieku dorosłym jako autorze własnej biografii i roli, jaką pełni człowiek w kształtowaniu życia społeczności;
  • wiedzę dotyczącą procesu uczenia się dorosłych oraz determinujących go czynników;
  • wiedzę na temat systemu edukacji dorosłych: edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej;
  • wiedzę o strukturze organizacji i jej funkcjonowaniu oraz kulturze środowiska pracy i edukacji;

Absolwent powinien umieć wykorzystać zdobytą wiedzę andragogiczną do analizy stanu i zmian zachodzących w obszarze edukacji dorosłych; potrafić planować, organizować i promować działania edukacyjne przeznaczone dla osób dorosłych zgodnie z obowiązującymi standardami społecznymi, zawodowymi i edukacyjnymi; nawiązywać relacje i współdziałać z innymi osobami w celu realizacji przyjętych zadań.

Jakie uczelnie oferują kierunek Andragogika
Total 1 item.
W których miastach można studiować Andragogika

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 73
Kierunki: 607
Komentarze (1)
  • Polaa

    Jeszcze na Akademii Pedagogiki Specjalnej jest specjalność na PEdagogice "Edukacja dorosłych i BHP".
    5/12/15