Angielski język biznesu

Studia na kierunku Angielski język biznesu mają na celu wyposażyć w kompetencje komunikacyjne w zakresie języka ogólnego i specjalistycznego do celów pośredniczenia w międzynarodowych kontaktach gospodarczych i handlowych.

Specyfika programu nauczania na tym kierunku sprzyja zdobyciu wysokich kwalifikacji merytorycznych, związanych z biegłym opanowaniem języka angielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu biznesowego, a także nabyciem umiejętności w dziedzinie międzykulturowej komunikacji biznesowej.

Absolwent kierunku Angielski język biznesu zdobędzie wiedzę dotyczącą ekonomii, prawa i mechanizmów życia gospodarczego, zwłaszcza w kontekście globalizacji międzynarodowych kontaktów gospodarczych i handlowych. Niezwykle cenną umiejętnością są kompetencje w zakresie kultury oraz uwrażliwienie na różnice międzykulturowe, ze szczególnym uwzględnieniem sfery biznesu czy negocjacji handlowych.

Gdzie i jaka praca po kierunku Angielski język biznesu?

Zdobyta na studiach wiedza i umiejętności pozwalają na zatrudnienie w: przedsiębiorstwach działających na rynku międzynarodowym lub prowadzących wymianę handlową z zagranicą, jednostkach administracji publicznej zorientowanych na współpracę międzynarodową. jednostkach administracji państwowej i samorządowej, biurach podróży, hotelach i jednostkach gastronomicznych, firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych współpracujących z partnerami zagranicznymi, instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych, działach marketingu, logistyki, obsługi klienta w firmach o charakterze międzynarodowym i zróżnicowanym kulturowo, agencjach reklamowych i public relations, przedsiębiorstwach, organizacjach międzynarodowych i non-profit, organizacjach pozarządowych, itd.

Jakie uczelnie oferują kierunek Angielski język biznesu

W których miastach można studiować Angielski język biznesu

Częstochowa

Uczelnie: 6
Kierunki: 98

Komentarze (0)

No comments found