Audiofonologia

Specjaliści w zawodzie audiofonologii należą do bardzo poszukiwanych na rynku pracy. Kierunek audiofonologia ma na celu wykształcenie wysokiej klasy fachowców z praktycznymi umiejętnościami w zakresie diagnostyki narządu słuchu.

Absolwenci audiofonologii wyposażeni są w szerokie spektrum umiejętności analizy narządu słuchu i równowagi, mają wiedzę o neurologicznych uwarunkowaniach rozwoju procesu komunikatywnego i poznawczego. Dodatkowo podczas zajęć zapoznają się z techniką medyczną, która sprzyja diagnozowaniu aparatu słuchu i równowagi. Poznają specjalistyczne programy testujące słuch.

Studenci, którzy ukończą studia medyczne na kierunku audiofonologa mogą liczyć na atrakcyjne perspektywy pracy, ponieważ brakuje na rynku fachowców w tej dziedzinie. Absolwent może znaleźć zatrudnienie w ośrodkach i zakładach diagnostycznych badających narząd słuchu, równowagi i mowy. Szerokie możliwości daje również praca w sektorze marketingu sprzętu medycznego.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 3 rekordy.
02-091 Warszawa , ul. Żwirki i Wigury 61
+48 (22) 572 09 98,

Komentarze (0)

Brak komentarzy