Business economics

Studia na kierunku Business Economics realizowane są we współpracy z brytyjskim Uniwersytetem Coventry, dzięki czemu absolwenci otrzymują dwa dyplomy.

Proces nauczania, oceny i gwarancja jakości są zgodne z brytyjskimi standardami nauczania. Program studiów spełnia potrzeby i oczekiwania studentów z Europy i całego świata.

Wybierając kształcenie na kierunku Business Economics studenci zdobędą wiedzę na temat wyzwań i możliwości, jakie dają rynki wschodzące i gospodarki w okresach przejściowych. Rozwiną umiejętności analityczne, przeprowadzając analizy badawcze i wykorzystując różnorodne techniki badawcze.

W trakcie kształcenia student pozna innowacyjne podejścia do biznesu i rozwiązywania problemów gospodarczych, zyska doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku i zdobędzie kompetencje menedżerskie wysoko cenione na rynku pracy.

Uczelnia przewiduje na kierunku Business Economics praktyki w międzynarodowych korporacjach, ambasadach, urzędach państwowych, agencjach reklamowych, co daje możliwość uczenia się od wybitnych naukowców i praktyków biznesu.

Absolwent zdobędzie kwalifikacje, które pozwolą na założenie własnej działalności, pracę na stanowiskach wymagających analitycznego myślenia i umiejętności interpretacji współczesnych przeobrażeń gospodarczo-społecznych.

Jaka praca kierunku Business Economics?

Potencjalne miejsca pracy to:

  • międzynarodowe korporacje
  • inne podmioty działające w środowisku międzynarodowym
  • podmioty handlu zagranicznego
  • banki i międzynarodowe instytucje finansowe
  • spółki consultingowe
  • agencje reklamowe i marketingowe
  • własna działalność gospodarcza

Jakie uczelnie oferują kierunek Business economics

W których miastach można studiować Business economics

Warszawa

Uczelnie: 71
Kierunki: 589

Komentarze (0)

No comments found