Chemia budowlana

Chemia budowlana to międzyuczelniany kierunek prowadzony przez Politechnikę Łódzką, Akademię Górniczo-Hutniczą oraz Politechnikę Gdańską. Studia realizowane są przez Wydział Chemiczny PG, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH oraz Wydział Chemiczny PŁ. Kształcenie odbywa się w formie stacjonarnej, na poziomie studiów pierwszego stopnia. Każda uczelnia przyjmie taką samą liczbę studentów. Nadzór nad organizacją i przebiegiem kształcenia sprawuje Rada Programowa, składająca się z przedstawicieli poszczególnych uczelni oraz przemysłu.

Studenci chemii budowlanej kształcić się będą w uczelni macierzystej przez pierwsze cztery semestry według jednakowych planów i programów studiów. Semestr V i VI realizowane będą na dwóch pozostałych, partnerskich uczelniach (po jednym semestrze na każdej z nich). Na ostatni, VII semestr studenci wrócą do swojej macierzystej uczelni.

Dyplom ukończenia studiów będzie wydawany przez uczelnię, która rekrutowała studenta. W suplemencie dyplomu będzie zamieszczona informacja: „Międzyuczelniany unikatowy kierunek studiów chemia budowlana realizowany wspólnie przez Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej”.

Perspektywy pracy po ukończeniu chemii budowlanej:

Absolwent kierunku chemia budowlana będzie znał technologie wytwarzania, przetwórstwa i metody modyfikacji materiałów ceramicznych, polimerowych, metalicznych i kompozytowych, stosowanych w przemyśle budowlanym oraz technologie wytwarzania i recyklingu wyrobów gotowych.

Po ukończeniu tego kierunku absolwent będzie potrafił projektować i dobierać materiały do różnych zastosowań oraz będzie posiadał wiedzę z zakresu metod ich badania, atestacji i certyfikacji wyrobów. Będzie również przygotowywany do obsługi specjalistycznego oprogramowania i komputerowych baz danych.

Znajdzie zatrudnienie w firmach zajmujących się produkcją betonu towarowego, laboratoriach budowlanych, koncernach produkujących domieszki do materiałów budowlanych.

Jakie uczelnie oferują kierunek Chemia budowlana

Total 3 items.

Politechnika Łódzka

90-924 Łódź, ul. Radwańska 29
+48 (42) 631 29 74, 42 631 20 92,

W których miastach można studiować Chemia budowlana

Gdańsk

Uczelnie: 16
Kierunki: 211

Kraków

Uczelnie: 28
Kierunki: 494

Łódź

Uczelnie: 24
Kierunki: 275

Komentarze (0)

No comments found