Cultural communication

Po zakończeniu kształcenia na kierunku cultural communication student posiada teoretyczną wiedzę na temat form i sposobów komunikacji podstawowych wartości oraz norm zachowań charakterystycznych dla kultur europejskich oraz kultur północnoamerykańskich. Student zna podstawowe nurty amerykańskiej kultury popularnej oraz jej oddziaływanie na formowanie krajobrazu kulturowego w społecznościach europejskich. Zna różnicę między aktami komunikacyjnymi skoncentrowanymi na przekazie informacji a aktami komunikacyjnymi o charakterze perswazyjnym. W oparciu o przykłady z przeszłości potrafi uchwycić mechanizmy kreowania pożądanych zachowań społecznych z pomocą technik propagandowych.

Edukacja w ramach kierunku cultural communication ma dać uczestnikowi narzędzia pozwalające analizować w pogłębiony sposób współczesne komunikaty dotyczące realiów życia społecznego, politycznego i kulturalnego Europy i USA. Podstawą do tego ma być poznanie historycznych uwarunkowań rozwoju społeczności europejskich i północnoamerykańskiej w kontekście powstawania w nich dominujących dziś mechanizmów komunikacji.
Absolwent kierunku cultural communication posiada umiejętność analizy sytuacji konfliktowych w społecznościach wielokulturowych. Umie zastosować wiedzę dotyczącą specyficznych kodów kulturowych do zapośredniczenia komunikacji między reprezentantami różnych kultur, w zrozumiałych przez nich formach. Posiada umiejętność formułowania komunikatów – werbalnych i niewerbalnych – o charakterze perswazyjnym, zwróconych do przedstawicieli specyficznych grup społecznych. Absolwent umie organizować komunikację w obrębie międzynarodowych grup podejmujących współpracę na gruncie badań naukowych.
Dzięki wiedzy o odrębności i specyfice kultur jest w stanie wspierać proces dialogu międzykulturowego na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczności. Podejmuje działania na rzecz rozpowszechniania informacji o sąsiednich kulturach, zwłaszcza mniejszościach, przedstawicielom kultur dominujących. Stale wspiera dążenia do zdobywania przez członków społeczności wiedzy na temat kultur współtworzących ją ludzi. Popularyzuje przekonanie, że komunikacja kulturowa oparta o relatywizm kulturowy ma sprzyjać pogłębianiu współpracy, a uniemożliwiać tworzenie podziałów i stref wykluczenia społecznego.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy wymagającej nawiązywania i podtrzymywania dialogu przez przedstawicieli różnych kultur, przykładowo w dziale HR ponadnarodowych korporacji, instytucjach kultury i administracji, także w branży turystycznej lub jako zawodowy pośrednik – tłumacz wprowadzający zainteresowanych w uwarunkowania konkretnych kultur.
Jakie uczelnie oferują kierunek Cultural communication
Total 2 items.

Uniwersytet Gdański

80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8
+48 (58) 523 25 31, 523 25 32,
W których miastach można studiować Cultural communication

Biała Podlaska

Biała Podlaska
Uczelnie: 1
Kierunki: 19

Białystok

Białystok
Uczelnie: 9
Kierunki: 96

Bielsko-Biała

Bielsko-Biała
Uczelnie: 6
Kierunki: 39

Bydgoszcz

Bydgoszcz
Uczelnie: 10
Kierunki: 160

Chełm

Chełm
Uczelnie: 3
Kierunki: 20

Ciechanów

Ciechanów
Uczelnie: 2
Kierunki: 13

Częstochowa

Częstochowa
Uczelnie: 6
Kierunki: 90

Elbląg

Elbląg
Uczelnie: 3
Kierunki: 20

Gdańsk

Gdańsk
Uczelnie: 16
Kierunki: 213

Gdynia

Gdynia
Uczelnie: 6
Kierunki: 44

Głogów

Głogów
Uczelnie: 1
Kierunki: 6

Gniezno

Gniezno
Uczelnie: 3
Kierunki: 16

Gorzów Wlkp.

Gorzów Wlkp.
Uczelnie: 3
Kierunki: 21

Jarosław

Jarosław
Uczelnie: 1
Kierunki: 18

Jelenia Góra

Jelenia Góra
Uczelnie: 2
Kierunki: 12

Kalisz

Kalisz
Uczelnie: 1
Kierunki: 22

Katowice

Katowice
Uczelnie: 17
Kierunki: 163

Kielce

Kielce
Uczelnie: 8
Kierunki: 92

Konin

Konin
Uczelnie: 3
Kierunki: 30

Koszalin

Koszalin
Uczelnie: 4
Kierunki: 36

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 514

Krosno

Krosno
Uczelnie: 1
Kierunki: 19

Legnica

Legnica
Uczelnie: 3
Kierunki: 30

Leszno

Leszno
Uczelnie: 2
Kierunki: 20

Łódź

Łódź
Uczelnie: 26
Kierunki: 326

Łomża

Łomża
Uczelnie: 4
Kierunki: 25

Lublin

Lublin
Uczelnie: 10
Kierunki: 262

Nowy Sącz

Nowy Sącz
Uczelnie: 4
Kierunki: 30

Nowy Targ

Nowy Targ
Uczelnie: 1
Kierunki: 14

Nysa

Nysa
Uczelnie: 1
Kierunki: 12

Olsztyn

Olsztyn
Uczelnie: 5
Kierunki: 86

Opole

Opole
Uczelnie: 6
Kierunki: 97

Oświęcim

Oświęcim
Uczelnie: 1
Kierunki: 15

Piła

Piła
Uczelnie: 1
Kierunki: 12

Płock

Płock
Uczelnie: 3
Kierunki: 19

Poznań

Poznań
Uczelnie: 24
Kierunki: 339

Przemyśl

Przemyśl
Uczelnie: 3
Kierunki: 20

Racibórz

Racibórz
Uczelnie: 1
Kierunki: 14

Radom

Radom
Uczelnie: 7
Kierunki: 60

Rzeszów

Rzeszów
Uczelnie: 5
Kierunki: 106

Sanok

Sanok
Uczelnie: 1
Kierunki: 9

Śląsk

Śląsk
Uczelnie: 32
Kierunki: 271

Suwałki

Suwałki
Uczelnie: 1
Kierunki: 13

Szczecin

Szczecin
Uczelnie: 15
Kierunki: 186

Tarnobrzeg

Tarnobrzeg
Uczelnie: 1
Kierunki: 6

Tarnów

Tarnów
Uczelnie: 4
Kierunki: 34

Toruń

Toruń
Uczelnie: 4
Kierunki: 103

Trójmiasto

Trójmiasto
Uczelnie: 24
Kierunki: 268

Wałbrzych

Wałbrzych
Uczelnie: 2
Kierunki: 15

Wałcz

Wałcz
Uczelnie: 1
Kierunki: 8

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 73
Kierunki: 604

Włocławek

Włocławek
Uczelnie: 3
Kierunki: 30

Wrocław

Wrocław
Uczelnie: 27
Kierunki: 272

Zamość

Zamość
Uczelnie: 3
Kierunki: 16

Zielona Góra

Zielona Góra
Uczelnie: 3
Kierunki: 70
Komentarze (0)
No comments found