Doradztwo polityczne i publiczne

Studia na kierunku Doradztwo polityczne i publiczne należą do obszarów kształcenia w zakresie nauk społecznych. Doradztwo polityczne i publiczne łączy w sobie wiedzę ogólną, dotyczącą mechanizmów kierujących funkcjonowaniem współczesnych państw, idei i prądów umysłowych wpływających na kształtowanie społeczeństw, a tym samym powoływanych przez nie organizacji, a także praktyczne umiejętności przydatne przy konstruowaniu strategii komunikacyjnych oraz badaniu trendów politycznych.
Jakie są perspektywy zawodowe po Doradztwie politycznym i publicznym?
Absolwenci kierunku Doradztwo polityczne i publiczne przygotowani są do pracy w instytucjach publicznych, biurach poselskich i senatorskich, w organizacjach politycznych, organach jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności w obszarze projektowania i realizacji kampanii społecznych i politycznych oraz projektowania kampanii medialnych.
Mogą także pracować w agencjach public relations, jak również wykonywać zawód rzecznika prasowego, analityka opinii publicznej, doradcy ds. wizerunku politycznego, kierownika i pracownika sztabów wyborczych. Mogą zajmować się coachingiem politycznym oraz być trenerem w firmach szkoleniowych.
Zajęcia praktyczne i teoretyczne prowadzone w ramach studiów otwierają studentom drogę do pełnienia zdobywającej coraz większą popularność profesji king makera.
Absolwenci po ukończeniu studiów na kierunku Doradztwo polityczne i publiczne potrafią samodzielnie zaprojektować i zorganizować badania diagnostyczne kampanii społecznych i politycznych oraz dokonywać pomiaru ich skuteczności. Umiejętnie planują i realizują strategie marketingowe wraz z samodzielnym projektowaniem nowoczesnych materiałów reklamowych i wyborczych (plakaty, ulotki, spoty i materiały multimedialne) i wyborem nośników tych materiałów z uwzględnieniem odbiorcy docelowego (dokonania segmentacji rynku).

Ponadto absolwenci potrafią budować wizerunek partii politycznych i polityków oraz tworzyć i zarządzać markami politycznymi. Umiejętności i kompetencje zdobywane przez absolwentów predestynują ich również do zakładania własnych firm doradztwa i consultingu politycznego.

Jakie uczelnie oferują kierunek Doradztwo polityczne i publiczne
No results found.
W których miastach można studiować Doradztwo polityczne i publiczne
No results found.
Komentarze (0)
No comments found