Dyplomacja

Studia na kierunku Dyplomacja skierowane są do osób zainteresowanych problematyką stosunków dyplomatycznych i konsularnych, z uwzględnieniem dyplomacji publicznej i społecznej w zróżnicowanych uwarunkowaniach geopolitycznych i kulturowych współczesnego świata.

Specjalność dyplomacja publiczna adresowana jest do osób przygotowujących się do pracy w placówkach służby publicznej, a specjalność dyplomacja społeczna dla osób zamierzających podjąć pracę w instytucjach administracji krajowej różnego szczebla i tych, które odpowiadają za nawiązywanie współpracy na arenie międzynarodowej z ramienia instytucji, organizacji, fundacji, przedsiębiorstw krajowych czy koncernów międzynarodowych.

Studia na kierunku Dyplomacja służą przygotowaniu do pracy zarówno w zagranicznej służbie państwowej (dyplomatycznej i konsularnej), jak i w instytucjach i organizacjach międzynarodowych oraz krajowych.

Program kształcenia umożliwi studentom zdobycie umiejętności zawodowych przydatnych także na stanowiskach specjalistów ds. współpracy międzynarodowej, odpowiedzialnych za nawiązywania kontaktów na szczeblu zagranicznym i krajowym, na efektywną pracę w mediach, fundacjach oraz w przedsiębiorstwach krajowych i koncernach międzynarodowych.

Jaka praca po kierunku Dyplomacja?

Wiedza i umiejętności miękkie zdobyte na studiach dyplomatycznych pomocne będą w pracy w instytucjach publicznych, organach samorządowych, organizacjach społeczno-politycznych, w komunikacji społeczno-politycznej, w placówkach kulturalno-oświatowych, w organizacjach specjalistycznych zajmujących się ruchami migracyjnymi czy przestrzeganiem praw człowieka.

Jakie uczelnie oferują kierunek Dyplomacja

Total 1 item.

Uniwersytet Gdański

80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8
+48 (58) 523 25 31, 523 25 32,

W których miastach można studiować Dyplomacja

Gdańsk

Uczelnie: 16
Kierunki: 211

Komentarze (0)

No comments found