Efektywność energetyczna

Celem studiów na kierunku efektywność energetyczna jest wyposażenie absolwenta w wiedzę ogólną, konieczną do wykonywania działalności inżynierskiej oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu efektywności energetycznej, umożliwiającą samodzielne rozwiązywanie problemów występujących w planowaniu i realizacji procesów technologicznych związanych z przetwarzaniem i przekształcaniem energii.

Studia przygotowują absolwenta do nabywania i pogłębiania wiedzy przez całe życie, kreowania opinii oraz prowadzenia merytorycznej dyskusji w obszarach związanych z efektywnością energetyczną.

Absolwent kierunku efektywność energetyczna zna zagadnienia dotyczące zrównoważonego rozwoju kraju i rosnącej roli problemów związanych z efektywnym i ekologicznym wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii. Posiada praktyczne umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją urządzeń w obszarze systemów energetycznych i w zakładach, w których wytwarzana, przetwarzana, przekształcana, przesyłana lub dystrybuowana jest energia.

Ma specjalistyczną wiedzę pozwalającą na rozwiązywanie problemów związanych z ekologią, efektywnością i bezpieczeństwem energetycznym, jakie występują także w obszarze działalności jednostek samorządowych (gmina, powiat, województwo) a także wspólnot mieszkaniowych.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w sektorach gospodarki bezpośrednio lub pośrednio związanych z procesami energetycznymi. Przygotowany będzie do pracy na samodzielnych stanowiskach technicznych oraz organizacji pracy i udziału w większych zespołach.

W trakcie studiów pozna podstawy ekonomii w zakresie niezbędnym do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Przygotowany jest do kontynuowania kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Brak wyników.

Komentarze (0)

Brak komentarzy