Genetyka

Studia na kierunku genetyka pozwalają na uzyskanie rzetelnej i szczegółowej wiedzy o cytogenetyce i genetyce molekularnej człowieka, a także o strukturach i funkcjach kwasów nukleinowych człowieka, zwierząt i roślin.

Duża liczba zajęć o charakterze praktycznym pozwala na wykształcenie cennych umiejętności, w tym szczególnie:

  • identyfikowania i analizy struktury genomu człowieka, zwierząt, roślin i bakterii oraz wykorzystywania danych z zakresu genetyki molekularnej w biologii, biochemii, nauce o ewolucji, biogeografii i ochronie środowiska.

Gdzie praca po genetyce?

Absolwenci kierunku genetyka należeć będą do elitarnej grupy specjalistów. Będą oni mogli znaleźć zatrudnienie w:placówkach naukowo-badawczych związanych z ochroną zdrowia i środowiska, ośrodkach hodowli roślin i zwierząt, laboratoriach medycyny sądowej.

Absolwent kierunku genetyka będzie mógł także pracować jako ekspert do spraw genetyki w różnych instytucjach: szpitalach, poradniach, placówkach naukowo-badawczych i diagnostycznych oraz jako nauczyciel po zaliczeniu dodatkowego kształcenia dla nauczycieli.

Jakie uczelnie oferują kierunek Genetyka
No results found.
W których miastach można studiować Genetyka
No results found.
Komentarze (1)
  • jaka kariera

    jak wygląda ścieżka kariery absolwenta genetyki? a może raczej - jak może przebiegać? opcje? możliwości? chętnie poznam jakieś szczegóły
    3/6/14