Gospodarka i rozwój zrównoważony

Absolwenci kierunku gospodarka i rozwój zrównoważony zdobędą przekrojową wiedzę z kilku dyscyplin niezbędnych do współczesnego, efektywnego zarządzania w przedsiębiorstwach i administracji.

Zyskają podstawową wiedzę z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania, prawa i administracji, ochrony środowiska, energetyki i odnawialnych źródeł energii oraz rozwoju regionalnego. Tak przekrojowa wiedza jest niezbędna do kreowania rozwoju gospodarczego w zgodzie z potrzebami społecznymi i środowiskowymi.

Konieczność łączenia wiedzy jest dzisiaj zjawiskiem powszechnym, np. prawa – zarządzania – podstaw energetyki – administracji. Studia skierowane są do szerokiego grona odbiorców.

Przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych pracą w przedsiębiorstwach jak również w administracji samorządowej i rządowej oraz organizacjach pozarządowych działających na różnych szczeblach: lokalnym regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Jakie uczelnie oferują kierunek Gospodarka i rozwój zrównoważony
No results found.
W których miastach można studiować Gospodarka i rozwój zrównoważony
No results found.
Komentarze (0)
No comments found