Gospodarka turystyczna

Gospodarka turystyczna to jeden z najbardziej rozwijających się dziedzin gospodarki. Są to wszystkie środki, które umożliwiają zrealizowanie potrzeb turystów: informacja turystyczna, udostępnianie walorów turystycznych, zakwaterowanie, wyżywienie, transport i inne czynniki odpowiadające za rozwój rynku turystycznego.

Student kierunku gospodarka turystyczna zdobywa wiedzę i umiejętności ukierunkowane na kompetencje menedżera biznesu turystycznego. Poznaje podstawowe elementy przedsiębiorstwa oraz jego organizacji wewnętrznej. Zaznajamia się z systemami informatycznymi stosowanymi w turystyce. Uczy się jak kreować oferty turystyczne oraz jak je promować.

Studia umożliwiają poznanie roli hotelarstwa i gastronomii w gospodarce narodowej. Podczas zajęć dydaktycznych studenci uczą się oceniać walory środowiska przyrodniczego i kulturowego, diagnozować i projektować skuteczne zarządzanie marketingowe oraz wykorzystywać transport w usługach turystycznych. Poznają pojęcia związane z mechanizmami rozwoju turystyki w kraju i na świecie, a także przepisy regulujące podejmowanie działalności w sektorach turystycznych.

W trakcie studiów należy odbyć praktyki zawodowe. Można je podejmować między innymi w instytucjach działających na rzecz rozwoju turystyki, samorządach lokalnych w zakresie animacji i organizacji turystyki, biurach turystycznych, hotelach, restauracjach. Studia mają na celu wykształcenie pracowników turystyki, hotelarstwa i gastronomii.

Specjalność oferowana na gospodarce turystycznej:

 • zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym.
Dla kogo studia na kierunku Gospodarka turystyczna

Gospodarkę turystyczną wybierają kandydaci wiążący swoją przyszłość zawodową z branżą turystyczną.

Cechuje je ciekawość świata, otwartość na inne kultury, komunikatywność.

To osoby dynamiczne, zaradne, przedsiębiorcze, pozytywnie nastawione, zorganizowane.

Program kształcenia studentów na kierunku Gospodarka turystyczna

Program studiów przewiduje m.in takie przedmioty:

 • międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • makroekonomia
 • finanse publiczne
 • ekonomika turystyki
 • mikroekonomia
 • podstawy zarządzania
 • finanse przedsiębiorstw
 • ekonomika przedsiębiorstwa turystycznego
 • zarządzanie zasobami ludzkimi w turystyce
 • programowanie i ocena inwestycji w turystyce
 • zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie turystycznym
 • marketing w turystyce
 • przedsiębiorczość elektroniczna w turystyce
 • zachowania konsumentów na rynku turystycznym
 • badania międzynarodowego rynku turystycznego
 • podstawy zarządzania
 • ekonomika przedsiębiorstwa turystycznego
 • zarządzanie regionem turystycznym
 • informacja i promocja turystyczna
 • samorząd lokalny w gospodarce turystycznej.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Gospodarka turystyczna

Podstawą przyjęcia na studia są wyniki uzyskane na maturze.

Na UE w Katowicach pod uwagę brane są przedmioty:

 • język obcy
 • przedmiot do wyboru: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, wos, język polski.

UE w Poznaniu rekrutuje na podstawie:

 • języka obce
 • matematyki
 • do wyboru: geografia, historia, informatyka.
Perspektywy pracy po kierunku Gospodarka turystyczna

Po ukończeniu kierunku gospodarka turystyczna można podjąć pracę w:

 • przedsiębiorstwach świadczących usługi turystyczne (hotelach, pensjonatach)
 • biurach podróży
 • organach administracji rządowej i samorządowej
 • organizacjach społecznych
 • stowarzyszeniach i instytucjach upowszechniania turystyki
 • biurach informacji turystycznej
 • biurach promocji miast i regionów
 • instytucjach doradczych.


Opinie o kierunku Gospodarka turystyczna

Studia, a później praca w branży, która kojarzy się z wypoczynkiem, miłym spędzaniem czasu, relaksem - brzmi zachęcająco.

Poznajcie blaski i cienie pracy w charakterze rezydenta biura turystycznego:


Kierunki pokrewne do kierunku Gospodarka turystyczna
Jakie uczelnie oferują kierunek Gospodarka turystyczna
W których miastach można studiować Gospodarka turystyczna

Katowice

Katowice
Uczelnie: 17
Kierunki: 162

Poznań

Poznań
Uczelnie: 25
Kierunki: 341
Komentarze (1)
 • Ania

  To chyba nie stricte turystyka, bardziej biznesowe studia.
  4/3/20