Gospodarka turystyczna

Gospodarka turystyczna to jeden z najbardziej rozwijających się dziedzin gospodarki. Są to wszystkie środki, które umożliwiają zrealizowanie potrzeb turystów: informacja turystyczna, udostępnianie walorów turystycznych, zakwaterowanie, wyżywienie, transport i inne czynniki odpowiadające za rozwój rynku turystycznego.

Student kierunku gospodarka turystyczna zdobywa wiedzę i umiejętności ukierunkowane na kompetencje menedżera biznesu turystycznego. Poznaje podstawowe elementy przedsiębiorstwa oraz jego organizacji wewnętrznej. Zaznajamia się z systemami informatycznymi stosowanymi w turystyce. Uczy się jak kreować oferty turystyczne oraz jak je promować.

Studia umożliwiają poznanie roli hotelarstwa i gastronomii w gospodarce narodowej. Podczas zajęć dydaktycznych studenci uczą się oceniać walory środowiska przyrodniczego i kulturowego, diagnozować i projektować skuteczne zarządzanie marketingowe oraz wykorzystywać transport w usługach turystycznych. Poznają pojęcia związane z mechanizmami rozwoju turystyki w kraju i na świecie, a także przepisy regulujące podejmowanie działalności w sektorach turystycznych.

W trakcie studiów należy odbyć praktyki zawodowe. Można je podejmować między innymi w instytucjach działających na rzecz rozwoju turystyki, samorządach lokalnych w zakresie animacji i organizacji turystyki, biurach turystycznych, hotelach, restauracjach. Studia mają na celu wykształcenie pracowników turystyki, hotelarstwa i gastronomii.

Specjalności oferowane na gospodarce turystycznej:

 • zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej
 • ekonomika usług turystycznych
 • organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
 • lokalna i regionalna gospodarka turystyczna
 • zagospodarowanie turystyczne kraju
 • międzynarodowy rynek turystyczny
 • prawno - ekonomiczne aspekty rozwoju turystyki
 • polityka turystyczna w Polsce i UE
 • doradztwo turystyczne
 • badania ruchu turystycznego w Polsce i na świecie
 • prezentacje i wystąpienia publiczne w biznesie
 • symulacja biznesowa (gra decyzyjna)

Perspektywy pracy po ukończeniu tego kierunku studiów

Po ukończeniu kierunku gospodarka turystyczna można podjąć pracę w przedsiębiorstwach świadczących usługi turystyczne, organach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach społecznych, stowarzyszeniach i instytucjach upowszechniania turystyki. Można też założyć własną działalność w branży turystycznej, np. biuro podróży, hotel, lokal gastronomiczny.

Studia kształcą kadry specjalistyczne, doradcze, czy menedżerskie w firmach w Polsce lub za granicą. Gospodarka turystyczna przygotowuje studentów także do pracy przy promocji miast i regionów oraz w jednostkach zajmujących się informacją i obsługą turystyczną.

Jakie uczelnie oferują kierunek Gospodarka turystyczna

W których miastach można studiować Gospodarka turystyczna

Katowice

Katowice
Uczelnie: 17
Kierunki: 166

Poznań

Poznań
Uczelnie: 24
Kierunki: 326

Komentarze (0)

No comments found