Gospodarka zasobami na obszarach wiejskich

Gospodarka zasobami na obszarach wiejskich to kierunek o profilu międzydyscyplinarnym, łączący nauki rolnicze, ekonomiczne oraz zarządzanie.

Szeroko pojęta gospodarka zasobami na obszarze gminy to podstawa jej zrównoważonego rozwoju i zintegrowania różnorodnej działalności. W zależności od specjalności, studia umożliwią pracę w różnych formach spółdzielczości, tj. bankowej, socjalnej, mleczarskiej i ogrodniczej oraz organach samorządu od gminnego przez powiatowy do wojewódzkiego.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Komentarze (0)

No comments found