Hebraistyka

Hebraistyka to jedna z dziedzin orientalistyki, zajmującą się badaniem języka, literatury, kultury i historii hebrajskiej oraz judaizmu.

Filologia hebrajska umożliwia poznanie historii Izraela, dziejów Żydów, historii współczesnego Państwa Izraela, literatury hebrajskiej, filozofii żydowskiej, zagadnień polityczno-społecznych dzisiejszego Izraela.

Podczas zajęć studenci przyswajają wiedzę z zakresu podstawowych pojęć teorii i metod antropologii kulturowej, dziejów filozofii, historii Izraela i Żydów, gospodarki i polityki Izraela, historii literatury hebrajskiej, założeń doktrynalnych i zjawisk religijnych judaizmu. Poznają gramatykę języka hebrajskiego oraz podstawowe konstrukcje.

Studenci uczą się języka hebrajskiego tak, aby pod koniec studiów opanować go na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację oraz czytanie i tłumaczenie tekstów.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

  • filologia hebrajska z sinologią,
  • filologia hebrajska z turkologią,
  • filologia hebrajska z arabistyką

Absolwent kierunku hebraistyka posiada wiedzę, która pozwala mu na poprawne poruszanie się i wypowiadanie w sferze zagadnień dotyczących teorii i praktyki kultury zarówno starożytnego, jak i współczesnego Izraela. Potrafi pisać i mówić w języku hebrajskim, tłumaczyć teksty i tłumaczyć na żywo. Zna literaturę oraz posiada umiejętność analizy i interpretacji tekstów hebrajskich. Ma opanowane pismo.

Kierunek studiów przygotowuje do pracy w instytucjach kultury, administracji publicznej, instytucjach związanych z handlem międzynarodowym i szeroko pojętym biznesem a także dyplomacją. Absolwenci są również przygotowani do podjęcia pracy tłumacza.

Jakie uczelnie oferują kierunek Hebraistyka
Total 2 items.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,
W których miastach można studiować Hebraistyka

Poznań

Poznań
Uczelnie: 25
Kierunki: 341

Wrocław

Wrocław
Uczelnie: 27
Kierunki: 271
Komentarze (0)
No comments found