Humanitarian action

Humanitarian Action to studia w języku angielskim, interdyscyplinarne, II stopnia, o profilu ogólnoakademickim w ramach obszaru nauk społecznych.

Studia są częścią programu wspólnych studiów magisterskich NOHA w zakresie międzynarodowej pomocy humanitarnej (NOHA Joint Masters in International Humanitarian Action).

Z uwagi na rosnącą potrzebę profesjonalizacji sektora humanitarnego, profil studiów został przygotowany tak, aby oferował studentom szeroki zakres wiedzy i umiejętności w zakresie międzynarodowej pomocy humanitarnej, w ramach których szczególny nacisk położono na krytyczne myślenie oraz umiejętności badawcze. Łącząc elementy teoretyczne z praktycznymi, zajęcia prowadzą czołowi wykładowcy z Uniwersytetu Warszawskiego oraz zaproszeni goście-praktycy sektora humanitarnego.

Studia mają zarówno wymiar specjalistyczny, jak i interdyscyplinarny, oferując kształcenie w zakresie przedmiotów z nauk politycznych i nauk prawnych, ale też zarządzania, antropologii czy pogranicza nauk społecznych i medycznych. Ponadto kierunek studiów oferuje szereg elementów praktycznych (np. symulacje, obowiązkowe praktyki), które mają na celu właściwe przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy.

W ramach programu studiów studenci realizować będą dwa semestry mobilności. Pierwszy z nich (specjalizacja tematyczna) jest realizowany na jednej z uczelni konsorcjum NOHA w Europie, drugi natomiast (specjalizacja regionalna) stanowi wstęp do prowadzenia własnych badań naukowych w wybranym regionie świata (Europa Wschodnia, Bliski Wschód, Ameryka Łacińska, Azja Południowo-Wschodnia, Afryka Południowa, Ameryka Północna), kontynuowanych w trakcie przygotowania pracy magisterskiej. Druga mobilność będzie dostępna dopiero od roku akademickiego 2017/2018.

Celem studiów jest zatem interdyscyplinarne wykształcenie zaangażowanego pracownika, który z pełną świadomością uwarunkowań społecznych, politycznych, prawnych, kulturowych i bezpieczeństwa oraz z pełnym profesjonalizmem będzie w stanie nieść pomoc ofiarom konfliktów zbrojnych czy klęsk żywiołowych. Będzie on także mógł prowadzić analizy, badania i diagnozy umożliwiające podejmowanie właściwych decyzji politycznych.

Studia na kierunku Humanitarian Action są adresowane do osób pracujących lub planujących podjąć pracę w sektorze pomocy humanitarnej i współpracy rozwojowej, a w szczególności w agencjach humanitarnych, międzynarodowych instytucjach pomocowych, organizacjach pozarządowych oraz jednostkach rządowych, a także think-tankach i ośrodkach badawczych zajmujących się pomocą humanitarną i rozwojową.

Jakie uczelnie oferują kierunek Humanitarian action

W których miastach można studiować Humanitarian action

Warszawa

Uczelnie: 71
Kierunki: 588

Komentarze (0)

No comments found