Informatyka i agroinżynieria (makrokierunek)

Informatyka i agroinżynieria to kierunek przygotowujący studentów do rozwijania i wdrażania nowoczesnych technologii informatycznych w dziedzinie rolnictwa, gospodarki rolnej, gospodarki spożywczej i gospodarki leśnej.

Program studiów zawiera przedmioty podstawowe, ogólnotechniczne, informatyczne i związane z techniką rolną. Daje to możliwość uzyskania wysokich kwalifikacji zawodowych, które pozwalają wytwarzać oprogramowanie wspomagające analizę, projektowanie i sterowanie procesami technologicznymi w rolnictwie i leśnictwie.

Ponadto kierunek Informatyka i agroinżynieria umożliwia zdobywanie umiejętności w zakresie projektowania i obsługiwania systemów wspomagania decyzji, sieciowych systemów baz danych i systemów zarządzania przedsiębiorstwami. Studenci orientują się w obsłudze nowoczesnego sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania do sterowania maszynami stosowanymi w rolnictwie lub przetwórstwie. Perspektywy pracy po informatyce i agroinżynierii

Absolwent ma możliwość znalezienia pracy na stanowiskach projektanta lub twórcy oprogramowania lub kierownika zespołów programistycznych. Może zostać administratorem sieci informatycznych i komputerowych. Studia kształcą specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa systemów informatycznych, potencjalnych pracowników firm informatycznych i działów IT dużych przedsiębiorstw oraz pracowników naukowych.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Komentarze (0)

No comments found