Innowacyjność produktu

Kierunek Innowacyjność produktu należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych i technicznych.

Studia realizowane są w systemie licencjackim i magisterskim.

Nabyta wiedza oraz umiejętności absolwenta pozwolą na:

 • monitorowanie parametrów jakościowych wytworzonych wyrobów / procesów,
 • opiniowanie i aktywne uczestnictwo w nowych projektach wdrażanych w firmie,
 • prowadzenie projektów związanych z uzyskiwaniem oszczędności,
 • opracowywanie i wdrażanie nowoczesnych systemów oceny wyrobów i usług,
 • aktywną wymianę informacji z innymi działami (produkcyjnymi, ds. jakości, marketingu),
 • współpraca z urzędami i innymi organizacjami, np. urzędami celnymi i patentowymi,
 • prowadzenie audytów wewnętrznych
 • przygotowywanie raportów i prezentacji dla zarządu oraz na potrzeby zewnętrzne.

Na kierunku Innowacyjność produktu przewidziano specjalności;

 • Projektowanie i doskonalenie produktu
 • Rozwój i komercjalizacja produktu

Program kształcenia studentów na kierunku Innowacyjność produktu

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • Menadżer innowacji
 • Procesy i formy komunikacji marketingowej
 • Projektowanie produktów przemysłowych
 • Projektowanie produktów żywnościowych
 • Projektowanie usług
 • Projektowanie i innowacyjność produktu
 • Marketing produktu
 • Zarządzanie procesami biznesowymi
 • Komercjalizacja i transfer wiedzy
 • Prawne i finansowe aspekty komercjalizacji produktu
Perspektywy pracy po kierunku Innowacyjność produktu

Możliwości zatrudnienia dla absolwentów:

 • specjalista z zakresu zarządzania produkcją i zarządzania produktem
 • specjalista świadczący usługi konsultingowe z zakresu projektowania i doskonalenia produktów (m.in. działy badań i rozwoju przedsiębiorstw)
 • pracownik instytucji okołobiznesowych, np. parku technologicznego
 • menadżer produktu
 • pracownik działu handlowego i marketingowego
 • przedstawiciel handlowy
 • broker innowacji
 • własna działalność gospodarcza
Kierunki pokrewne do kierunku Innowacyjność produktu
Jakie uczelnie oferują kierunek Innowacyjność produktu
W których miastach można studiować Innowacyjność produktu

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 512
Komentarze (0)
No comments found