Intellectual property and new technologies

Program studiów Intellectual Property and New Technologies oferuje możliwość zdobycia wszechstronnej wiedzy (w języku angielskim) odnoszącej się do aktualnych zagadnień związanych z wpływem nowych technologii na prawo własności intelektualnej, treściami cyfrowymi, ochroną prywatności i danych osobowych w Internecie z perspektywy krajowej, unijnej i międzynarodowej.

Studia Intellectual Property and New Technologies wykorzystują nowoczesne metody kształcenia i są oferowane w atrakcyjnej 3-semestralnej formule (pierwszy semestr w formie-learningu, drugi - oparty na warsztatach i konserwatoriach, trzeci - przeznaczony na praktykę oraz pracę magisterską).

Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim przez wykładowców z Wydziału Prawa i Administracji UJ, ekspertów z wiodących ośrodków naukowych z zagranicy oraz praktyków z branży nowych technologii.

Jako drugi tego typu program w Europie, studia Intellectual Property and New Technologies są realizowane we współpracy ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO Academy), pod patronatem Urzędu Patentowego RP.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Komentarze (0)

Brak komentarzy