Intermedia

Intermedia to kierunek artystyczny, który zgodnie z podziałem studiów na sztuki piękne, projektowe i konserwację dzieł sztuki, należy do dziedziny sztuk pięknych.

Studia przygotowują do niezależnej twórczości artystycznej a także ulepszania refleksji nad współczesną sztuką. Obejmują tradycję modernistyczną i postmodernistyczną, ze szczególnym uwzględnieniem tendencji ostatnich czterdziestu lat oraz tradycji sztuki nowych mediów.

Program studiów na kierunku Intermedia zorientowany jest na problematykę sztuki aktualnej w zakresie dynamicznie rozwijających się nowych mediów i technologii przekazu, oraz eksperymentalnych zjawisk pojawiających się w obrębie istniejących wcześniej dyscyplin artystycznych.

Rekrutacja zazwyczaj składa się z dwóch etapów. Pierwszy to przegląd dotychczasowych, wybranych prac kandydata, ich prezentacja i omówienie. Drugi to rozmowa z kandydatem na temat jego zainteresowań dotyczących sztuki najnowszej i kultury.

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku intermedia

Studia na kierunku intermedia przygotowują do pracy i współpracy z mediami i instytucjami kulturalnymi. Absolwent potrafi kierować oraz współtworzyć realizację projektów łączących kwestie komunikacyjne z nowymi technologiami: telewizja, wideo, animacja, performance, wirtualna scenografia, film eksperymentalny, media mieszane, statyczny i ruchomy obraz cyfrowy, łączenie obrazu i dźwięku, instalacja wielomedialna.

Jakie uczelnie oferują kierunek Intermedia

W których miastach można studiować Intermedia

Poznań

Uczelnie: 25
Kierunki: 326

Komentarze (0)

No comments found