Inżynieria ekologiczna

Obecnie coraz więcej mówi się o zielonej energii, ochronie lasów i naturalnych zasobów przyrody, wyczula się społeczeństwo na zagadnienia związane z dbałością o środowisko, które nas otacza. Stawiamy na to, co ekologiczne, bio, bliskie natury.

Jeżeli zatem interesujesz się podobnymi zagadnieniami, a w przyszłości chcesz mieć realny wpływ na kształtowanie rozwoju społeczeństw w ich naturalnym środowisku, do tego bliskie ci są nauki przyrodnicze - zapoznaj się z ofertą kierunku Inżynieria ekologiczna.

Inżynieria Ekologiczna to studia łączące wiedzę z różnych dziedzin, takich jak: rolnictwo, ochrona środowiska, zielona energia, ekologia, technologia w służbie przyrody, dbałość o ekosystemy, produkcja żywności, zrównoważony rozwój cywilizacji, itp.

Jaka praca po kierunku Inżynieria ekologiczna?

Po ukończeniu studiów na opisywanym kierunku absolwenci mogą pracować w instytucjach związanych ze środowiskiem na poziomie administracji samorządowej i rządowej na wszystkich szczeblach.

Mogą znaleźć zatrudnienie w instytutach naukowych, parkach narodowych i krajobrazowych, w organach inspekcji ochrony środowiska. Specjaliści z zakresu inżynierii ekologicznej są wysoko cenieni przez firmy, zajmujące się monitorowaniem stanu środowiska, wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej, zapobieganiem negatywnym zmianom klimatu, zarządzaniem ekosytemami, czy utylizacją odpadów.

Dla inżyniera ekologii potencjalnym miejscem pracy są:

  • administracja rządowa i samorządowa (Ministerstwo Środowiska, Starostwa Powiatowe, Wydziały Ochrony Środowiska, Inspektoraty Ochrony Środowiska)
  • parki narodowe i krajobrazowe
  • firmy zajmujące się utylizacją i wykorzystaniem odpadów
  • firmy zajmujące się poszukiwaniem i wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej;
  • instytuty resortowe i branżowe.

Jakie uczelnie oferują kierunek Inżynieria ekologiczna

Total 2 items.

W których miastach można studiować Inżynieria ekologiczna

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 73
Kierunki: 602

Komentarze (0)

No comments found