Inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego (makrokierunek)

Inżyniera i systemy gospodarowania rolniczego to makrokierunek będący połączeniem dwóch bloków tematycznych: produkcji roślinnej i mechanizacji rolnictwa. Kierunek łączy w sobie zagadnienia właściwe dla kierunków rolniczych z przedmiotami charakterystycznymi dla studiów technicznych.

Przykładowe przedmioty realizowane podczas kształcenia na kierunku inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego: agrometeorologia, gleboznawstwo i inżynieria środowiska, grafika inżynierska, mechanika techniczna, rynki rolnicze, maszynoznawstwo rolnicze i ogrodnicze, programy strukturalne i obsługa subwencji rolniczych, inżynieria rolniczych surowców energetycznych, teoria eksperymentu i elementy statystyki opisowej, gospodarka energetyczna, praktyka eksploatacyjna maszyn i urządzeń technicznych.

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku studiów

Absolwent będzie posiadać podstawową wiedzę biologiczno-chemiczną i ekologiczną oraz z zakresu ekonomiki i zarządzania produkcją rolniczą. Zdobędzie także rozległą wiedzę inżynierską z zakresu eksploatacji i użytkowania obiektów technicznych oraz nadzorowania procesów, systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych dotyczących technologii produkcji surowców rolniczych, zwłaszcza roślinnych i przetwórstwa rolno-spożywczego. Absolwent makrokierunku inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego znajdzie zatrudnienie w dużych, zmechanizowanych przedsiębiorstwach rolniczych.

Jakie uczelnie oferują kierunek Inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego (makrokierunek)
Total 1 item.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2
+48 (89) 524 51 51, 523 38 35,
W których miastach można studiować Inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego (makrokierunek)

Olsztyn

Olsztyn
Uczelnie: 5
Kierunki: 85
Komentarze (0)
No comments found