Inżynieria materiałów medycznych

Na kierunku Inżynieria materiałów medycznych studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu nauki o materiałach metalowych, polimerowych, kompozytowych, w tym biokompozytowych, itd.

Zajęcia obejmują tematykę: doboru materiałów inżynierskich, metod kształtowania oraz badania struktury i własności materiałów, znajdujących zastosowanie w produktach medycznych.

Oprócz przedmiotów inżynierskich studenci nabywają także wiedzę z zakresu medycyny, co umożliwia dokonywanie oceny wpływu oddziaływania materiałów medycznych na organizm człowieka.

W programie studiów przewidziano m.in. takie przedmioty, jak:

 • Grafika inżynierska
 • Materiały inżynierskie
 • Projektowanie materiałowe 3D
 • Metody badania materiałów
 • Konstrukcja protez stałych i ruchomych
 • Histologia z elementami biozgodności
 • Systemy graficzne CAD
 • Biomateriały
 • Projektowanie wyrobów polimerowych

Absolwenci kierunku Inżynieria materiałów medycznych będą potrafili w przyszłej pracy efektywnie dobierać i użytkować materiały medyczne, prognozować oraz podwyższać trwałość wyrobów medycznych, jak również uszlachetniać je poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii. Pozwoli to im znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach wytwarzających produkty medyczne, takie jak: implanty, protezy, wypełnienia stosowane w stomatologii, a także sprzęt wspomagający rehabilitację.

Będą mogli pracować w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłu obróbki metali, tworzyw sztucznych i kompozytów, w zapleczu badawczo-rozwojowym, jednostkach doradczych i projektowych.

Gdzie i jaka praca po kierunku Inżynieria materiałów medycznych?

Absolwenci prezentowanych studiów znajdą zatrudnienie;

 • w firmach związanych z inżynierią materiałową
 • w pracowniach techniki protetycznej
 • przedsiębiorstwach produkujących materiały dla medycyny
 • firmach projektujących materiały dla stomatologii, protezy oraz wyroby wspomagające rehabilitację
 • w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłu obróbki metali, tworzyw sztucznych i kompozytów
 • w zapleczu badawczo-rozwojowym, jednostkach doradczych i projektowych


Jakie uczelnie oferują kierunek Inżynieria materiałów medycznych

W których miastach można studiować Inżynieria materiałów medycznych

Radom

Uczelnie: 7
Kierunki: 57

Komentarze (0)

No comments found