Inżynieria nanostruktur (makrokierunek)

Inżynieria nanostruktur to makrokierunek, który jest połączeniem fizyki, matematyki i chemii.

Program nauczania odpowiada interdyscyplinarnemu charakterowi wiedzy potrzebnej do projektowania i wytwarzania nowych struktur dla nanotechnologii, badania ich własności i funkcjonalnych zastosowań. Student pozyskuje umiejętność poprawnego stosowania metod matematyczno-przyrodniczych w rozwiązywaniu problemów fizycznych i chemicznych z wykorzystaniem technologii informatycznych.

Absolwent inżynierii nanostruktur posiada umiejętność stosowania metod matematyczno-przyrodniczych w rozwiązywaniu problemów fizycznych i chemicznych z wykorzystaniem technologii informatycznych oraz umiejętność sprawnego posługiwania się przyrządami pomiarowymi: mechanicznymi, optycznymi, elektrycznymi i elektronicznymi. Umie przewidzieć podstawowe właściwości substancji na podstawie ich budowy chemicznej oraz struktury, a także potrafi zaproponować metodę otrzymywania substancji chemicznej w oparciu o wiedzę chemiczną i przy wykorzystaniu dostępnej literatury.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

  • fotonika
  • nanotechnologie i charakteryzacja nowych materiałów
  • modelowanie nanostruktur i nowych materiałów

Perspektywy pracy po ukończeniu inżynierii nanostruktur

Po ukończeniu kierunku można znaleźć pracę w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, elektronicznym i optoelektronicznym, związanym z inżynierią materiałową (motoryzacja, maszyny, metalurgia, biomateriały, tworzywa sztuczne).

Jakie uczelnie oferują kierunek Inżynieria nanostruktur (makrokierunek)
Total 1 item.
W których miastach można studiować Inżynieria nanostruktur (makrokierunek)

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 73
Kierunki: 607
Komentarze (0)
No comments found