Język polski z historią

Język polski z historią to międzykierunkowe studia powołane dla kształcenia przyszłych nauczycieli języka polskiego i historii w szkole podstawowej, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych.

Adresowane są do absolwentów kierunków humanistycznych różnych typów szkół wyższych, posiadających co najmniej stopień licencjata i chętnych do poszerzenia i pogłębienia wiedzy w proponowanych kierunkach.

Studia trwają cztery semestry (po trzecim semestrze studenci otrzymują dyplom w zakresie jednego z realizowanych kierunków). Zajęcia odbywają się w dwudniowych sesjach - w soboty i niedziele, co dwa tygodnie (7 zjazdów w semestrze)

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

No results found.

Komentarze (0)

No comments found